Diskusijā par Sēlijas ģerboni vēlas iesaistīt plašāku sabiedrību

Sēlijas novadu apvienība, kurā darbojas septiņas Sēlijas teritorijā esošās pašvaldības, nesen paziņoja, ka ir iesniegusi Valsts Heraldikas komisijā ideju par Sēlijas ģerboni, uz kura būtu lauva – līdzīgi kā Kurzemes ģerbonī, tikai uz pretējo pusi pagriezts un sudraba krāsā uz sarkana fona. Par šādu apvienības rīcību nesaprašanā ir kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”, kas uzsver – marta sākumā attālinātajā sanāksmē bija runa par diskusiju turpināšanu un abu ideju tālāku kopīgu virzīšanu iesniegšanai Valsts Heraldikas komisijā.

Sēlijas novadu apvienības valdes priekšsēdētājs, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis saka: “Mēs sarīkosim noteikti atsevišķu Sēlijas novadu apvienības sapulci, jūs uzaicināsim, un tad mēs kopīgi diskutēsim, kā iesniegsim Heraldikas komisijā savus priekšlikumus.”

Daina Alužāne, kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valdes priekšsēdētāja, pauž: “Tas nenotika, mūs neaicināja, nebija mums šīs iespējas. Īsti nesaprotu - kāpēc. Neviens nesaprot. Pēc tam mēs to uzzinām tikai no preses, ka ir iesniegta viena doma.”

Neizpratni pauž arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzsverot, ka pirms ideju iesniegšanas Valsts Heraldikas komisijā jautājums par Sēlijas ģerboni būtu jādiskutē plašākā sabiedrībā.

Biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece saka: “Šis bija pārsteigums, ka bez apspriešanas sabiedrībā plaši, nopietni, dziļi, pieaicinot speciālistus, vēsturniekus, semiotikas speciālistus, notiek pēkšņi iesniegšana Heraldikas komisijā. Tas mani pārsteidza.”

Sēlijas novadu apvienībā gan norāda, ka Sēlijas kopienu uztraukums esot nepamatots. “Tas jau neko nenozīmē. Iesniedza arī “Stendera biedrība”, iesniedzām mēs. Viņiem jau jāsniedz pašiem savs priekšlikums. Tā, ka visas durvis vaļā. Ģerbonis vēl nav apstiprināts. Tas ir tikai sākuma stadijā process,” pauž Arvīds Kviesis.

Līdz šim publiski izskanējušas trīs idejas par Sēlijas ģerboni. “Stendera biedrība” iesniegusi priekšlikumu iekļaut ģerbonī alni, Sēlijas novadu apvienība – lauvu. Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” uzsver, ka piemērotākais būtu vilka tēls, sevišķi, ja ņem vērā sēļu raksturu un Sēlijas dabu.

Daina Alužāne: “Tad, kad mēs par to runājām, es varu teikt, ka vilks pats izlēca no krūmiem. Sēlis ir noslēgts, vienpatis, ar ļoti augstu izdzīvošanas spēju. Sēlis ir mežonīgs, salīdzinoši ar citu novadu - Zemgali, kur ir plašie lauki, maizes klēts. Sēlijai ir ārkārtīgi svarīga mežonīgā daba – mūsu purvi, meži. Tas, ka šis ir vienīgais novads, kur daba palikusi vēl aizvien mežonīga.”

Lai gan ideja skaidra, “Sēlijas salas” nesteidzas ar iesniegšanu Heraldikas komisijā, bet plāno organizēt vēl apspriedes, lai Sēlijas ģerboņa izveides procesā tiktu iesaistīta pēc iespējas plašāka sabiedrība.