Iedvesmas bibliotēka Ērģemē

Bibliotēka ir ne vien lasītava, bet arī tikšanās un kultūras pasākumu norises vieta. Jau trešo gadu Latvijas bibliotēku darbiniekiem ir iespēja saņemt atbalstu telpu un bibliotēkas vides uzlabošanai. Projektu īsteno Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība. Šogad izraudzītas četras "Iedvesmas bibliotēkas 2024", kurām nākamajā gadā būs iespēja īstenot savas idejas par mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku telpās. Un tas būs arī projekta pēdējais gads. 

Projekta “Iedvesmas bibliotēka” laikā atbalstu telpu un vides labiekārtošanai saņem divpadsmit bibliotēkas, bet astoņas no tām savus projektus jau īstenojušas. Viena no tām ir Valkas novada Ērģemes bibliotēka, kas pirms vairāk nekā gada pārcēlās uz jaunām telpām.

Tā bija arī viena no pirmajām “Iedvesmas bibliotēkām”. Viens no bibliotēkas ieguvumiem ir lielais galds, pie kura šoreiz iedzīvotāji tikās svētku noskaņās. Viņi priecājas arī par jaunajām bibliotēkas telpām.

No vecajām bibliotēkas telpām saglabājušies vien attēli. Ērģemes bibliotēkas vadītāja norāda, ikdienā vecās telpas bijušas pieejamas vien daļai vietējo iedzīvotāju. Iepriekš bibliotēka ir atradusies 2 kilometrus no Ērģemes centra, kur atrodas arī skola un bērnudārzs.

Līga Kondratjeva, Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja: “Bērni ļoti nāk aktīvi, ir ļoti laba sadarbība ar Ērģemes pamatskolu, ar bērnudārzu ļoti aktīvi pie manis nāk un cilvēkiem patīk šeit uzturēties. Šeit ir tā vide, kur sanākt visiem kopā un tāds bija arī mans mērķis , lai mūsu pagastiņam ir vieta, kur sanākt dažāda vecuma cilvēkiem, jo, ja ne šeit, tad kur vēl? Jo mūsu pagasts ir izkaisīts, mums ir Ērģeme, Turna un Omuļi, kur attālums ir diezgan liels un ikdienā nesanāk mums visiem satikties.”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībā norāda, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir tiesības uz laikmetīgu bibliotēku, sakārtotu vidi un mūsdienīgu saturu.

Kārina Pētersone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore: ”Vietējie lasītāji reģionos ir pelnījuši, ka bibliotēka ir tāda sakārtota vide, kas ir aicinoša, kas ir uzrunājoša. Jo nu kādi apstākļi mums mājās katram ir, tādi viņi ir. Bet, piemēram, Rīgā Nacionālajā bibliotēka ir neapšaubāmi tāda kultūrvieta, kas piesaista cilvēkus, kur ir norišu vieta, kur ir dažādi koncerti, konferences, lasījumi, tā nav tikai bibliotēka un šī bibliotēkas tādā daudzdimensionālā loma šodien ir īpaši aktuāla.”

Kārina Pētersone arī norāda, viens no galvenajiem projekta mērķiem ir veidot patīkamu vidi arī bērniem un jauniešiem, jo pēdējo gadu pētījumos atklājies, ka bērniem Latvijā ir pasliktinājusies lasītprasme.

“Starptautiskie pētījumi ir atklājuši tādu nepatīkamu tendenci, ka Latvijas jaunajā paaudzē krītas tādas vienkāršas lietas, kā lasītprasme. Mēs esam ar gadiem dzīvojuši ar pārliecību, ka Latvijas cilvēkiem ar lasītprasmi viss ir kārtībā , bet mūs nepatīkami pārsteidza šie te pēdējo gadu dati, ka mēs secinām, ka no 100 bērniem sešiem ir grūtības ar informācijas uztveri.

Jāpiebilst, ka nākamais būs projekta “Iedvesmas bibliotēka” pēdējais gads, kad labiekārtot savu telpu un vidi varēs Smiltenes novada Blomes bibliotēka, Jūrmalas Centrālā bibliotēka, un arī Ropažu un Tukuma novada Smārdes pagasta bibliotēkas.Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".

#SIF_MAF2023