Iedzīvotāji gatavi paši rūpēties par Mēru muižu

Smiltenes novadā aizvien neskaidrs jautājums, kas notiks ar Mēru muižu. Šodien pašvaldības finanšu un attīstības komitejā iedzīvotāji deputātiem prezentāja savu redzējumu par muižas nākotni, kā arī bažas, kas varētu notikt ar ēku, ja to tomēr pārdos. Deputātu starpā izvērtās plaša diskusija par muižas un Smiltenes novada muzeja likteni, kas pašlaik atrodas šajā ēkā, taču vairākums tomēr lēma uz nākamo domes sēdi virzīt ieceri par Mēru muižas atsavināšanu. 

Smiltenes novada iedzīvotāja Signe Boka kopā ar citiem Mēru muižas atbalstītājiem sagatavojuši redzējumu, kā šo vietu attīstīt. Vietējie ļaudis uzskata, ka muižas brīvās telpas ir jāiznomā vietējiem uzņēmējiem, kuri tad arī par tām ir gatavi parūpēties paši par saviem līdzekļiem. Vietējie neslēpj satraukumu, kas notiks tad, ja muižas ēka nonāks izsolē, vai tā un skaistais parks ap to vēl būs iedzīvotājiem pieejams. “Vai pēc šiem pieciem gadiem jaunais īpašnieks drīkstēs uzlikt sētu apkārt visam īpašumam. Šis īpašums ir mēru ciema pašā centrā. Tas ir tā, ja uzliek sētu, tad izgriež Mēru ciema sirdi,” saka iedzīvotāju pārstāve Signe Boka.

Iedzīvotāji pauž arī staraukumu, kas muižas atsavināšanas gadījumā notiks ar Smiltenes novadpētniecības muzeju, kas ir akreditēts līdz 2028. gadam. Pašvaldībai pagaidām nav citu telpu, kur muzeju pārvietot, tikai iecere uzcelt jaunu ēku vēturiskajā “Kalnu muižā”, kas gan prasītu vairākus miljonus. Boka: “Smiltenes pilsētā ir Jāņukalna attīstības projekts, ir jaunais Vienrades kvartāls, ir autoostas projekts, kas nav pabeigts. Mēs šaubāmies, ka piecu gadu laikā tiks rasti līdzekļi šādas jaunas muzeja ēkas būvniecībai.”

Šīs bažas, kā arī savus priekšlikumus, kā iedzīvotāji paši, dibinot biedrību, turpmāk varētu Mēru muižu apsaimniekot, šodien uzklausīja Smiltenes novada deputāti. Ļaudis uzskata, lai muižu attīstītu, tai nepieciešams pārvaldnieks. “Mēs esam atraduši interesantus nomniekus, kuri ir gatavi aizpildīt muižas tukšās telpas, maksāt nomas maksu. Mēs vēlamies dibināt iedzīvotāju biedrību Mēru muižas attīstībai, kura rakstīs projektus un vāks finansējumu kapitāliem ieguldījumiem,” saka iedzīvotāju pārstāve Alise Millere.

Tiesa gan – deputātu domas krasi atšķiras. Daļa aizvien uzskata, ka muiža nododama atsavināšanai, jo tās uzturēšanas izmaksas ir pārāk lielas. Tikmēr citi uzsver, ka muižā atrodas muzejs, kuram pašlaik nav citu telpu. Smiltenes novada domes deputāte Astrīda Harju: “Šo ēku būtu jāpatur pašvaldībai savā īpašumā un jārod risinājums, kā apsaimniekot ar nomnieku līdzdalību vai uzņēmēju līdzdalību. Vai tie ir uzņēmēji, vai biedrības, kas ienāks citās palīgtelpās.”

Pašlaik muižas ēkas sākumcena noteikta 313 tūkstoši eiro. Pašvaldībā vēl norāda, ka izstrādāti arī stingri noteikumi, kas būs jāievēro potenciālajam pircējam rūpējoties par ēku. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “Pamatmērķis nav pārdot. Pamatmērķis ir, lai šī ēka dzīvotu savu dzīvi. Lai mums nebūtu jāskatās, ka tā lēnām grūst. Ja mēs kā pašvaldība redzam, ka mēs nevar pieņemt lēmumu par investīcijām šajā objektā, varbūt kāds no privātā sektora redz un var pieņemt, tas objekts tur būs.” 

Priekšsēdētājs vēl piebilst, ka pašvaldību budžetā turpmākajos gados ir jānodrošina virkne papildus funkciju, kas prasīs krietni daudz līdzekļu. Lēmums muižu atsavināt vai nē domes deputātiem būs jāpieņem nākamajā ceturtdienā, taču, cik ātri to varētu pārdot, domē neprognozē. 


#SIF_MAF2023