Iedzīvotāji iebilst pret vēja parka būvniecību Valkā

Valsts uzņēmumu “Latvenergo” un “Latvijas Valsts meži” kopīgi izveidotā uzņēmuma “Latvijas vēja parki” virzītais projekts par vairākus simtus metru augstu vēja turbīnu parka izbūvi Valkas un Valmieras novados joprojām sastopas ar iedzīvotāju pretestību. Tikšanās laikā Valkā iedzīvotāji pauda bažas par mežu izciršanu Latvijas ziemeļdaļā, projekta ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi un tūrisma biznesa iespējām. 

Valkas-Valmieras potenciālais vēja parks ir viens no astoņiem, kam šobrīd “Latvijas vēja parki” veic ietekmes uz vidi novērtējumu. Tikai pēc novērtējuma paziņojuma saņemšanas, pašvaldības lems, vai atbalstīt vēja parku būvniecību. SIA “Latvijas vēja parki” ietekmes uz vidi novērtējuma vadītājs Dainis Kanders: “Latvijai ir nepieciešami šie vēja parki, pirmkārt, lai nodrošinātu savas elektrības ražošanas jaudas, lai iegūtu energoneatkarību, lai mums pašiem būtu sava, zaļa saražota elektrība.” 

Aptuveni vienu miljardu eiro vērtajā projektā astoņos parkos kopā plānots uzstādīt 120 vēja turbīnas ar kopējo jaudu 800 megavati. Plānotais turbīnu parku darbības laiks plānots 25 gadi, pēc tam tās tiks utilizētas. Precīzas projekta izmaksas tiks paziņotas, kad būs skaidrs, cik vēja turbīnas kopumā uzstādīs un kurās vietās. Dainis Kanders: “Kopējā situācija tāda, ka šobrīd vērtējam visas vietas, visās vietās ir izpētes dažādās stadijās. Tajā brīdī, kad mums konkrētā vietā būs pabeigtas izpētes, tad kopējo bildi saliksim kopā.”

Valkas-Valmieras vēja parks plānots trijstūrī starp apdzīvotajām vietām Valka-Strenči-Vijciems. Turbīnu rotoru augstums var sasniegt 280 līdz 300 metrus. Klātienes tikšanās reizē nebija neviena iedzīvotāja, kas skaļi paustu atbalstu projekta realizācijai. “Manuprāt, izvēlētā teritorija ir absolūti nepiemērota vējam parkam tāpēc, ka “Latvijas Valsts meži” sākotnēji, kad tika dibināts vēja parku uzņēmums, komunicēja, ka netiks izvēlētas teritorijas, kas ir ainaviskas, kultūras, ar dabas vērtību, taču šī konkrētā teritorija atrodas starp “Natura 2000” aizsardzības teritoriju un blakus ir aizsargājamo ainavu apvidus, centrā vēja parkam ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ir Eiropas nozīmes medņu riesta vietas. Vispār nav skaidrs, kāpēc mēs esam šeit un mums par to vēl būtu jādiskutē. Ceru, ka laika gaitā nonāksim pie kopsaucēja, ka šis projekts šajā vietā tiks apturēts,” saka Valkas novada Vijciema pagastā uzaugusī Adele Bērziņa.

“Latvijas valstij pašai nav jānodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir jānodarbojas uzņēmējiem un jāizvērtē visi riski. Šajā situācijā valsts neņem vērā citu uzņēmēju intereses citās darbības sfērās,” tā Valkas novada Zvārtavas pagasta viesu mājas “Mednieki” saimnieks Jānis Biezais.

Trešdienas vakarā Valkā vietējie iedzīvotāji tikās ar projekta virzītāju komandu trešo reizi. Valcēniešu emocijas ik pa brīdim sita augstu vilni. Valkas novada Vijciema pagasta dizaina viesu nama “Bergervilla” saimniece Agneta Kīta: “Es ļoti ceru, ka dažas no šīm vēja turbīnām neizbūvēs, jo tas absolūti iznīcinās manu ģimenes uzņēmumu, kas ir dizaina viesu uzņēmums “Bergervilla”. Šajā sapulcē skaidri tika parādīta vizualizācija, kur tika skaidri parādītas turbīnas. Līdz ar to tas nozīmē, ka mans ģimenes bizness neatgriezeniski tiks sagrauts.”

“Latvijas vēja parki” pārstāvis Dainis Kanders uzskata, ka ar turbīnām varēs saražot elektrību par tirgus cenu un patērētājiem, vai valstij projekts nebūs jādotē. “Šos projektus mēs visus attīstam uz ekonomiskiem, dzīvotspējīgiem nosacījumiem.” - Tas nav vēl viens OIK Latvijā? “Nē, pilnīgi noteikti nē, šis projekts tiks attīstīts vienīgi uz biznesa nosacījumiem. Tajā brīdī, kad būs visas izpētes, būs viss zināms, arī veiksim šo galīgo aprēķinu, tad tiks pieņemts gala lēmums par konkrētā parka būvniecību.”

Nākamā iedzīvotāju un “Latvijas vēja parki” speciālistu tikšanās risināsies Valmieras novada Sedā, kas šajā projektā potenciāli ir vistuvāk līdz vienai no vēja turbīnām – tā varētu atrasties nepilnu trīs kilometru attālumā no apdzīvotās vietas robežas.