Talsu 2. vidusskolā ierodas arī vecvecāki

Turcija pirms pāris gadiem 8. februāri pasludināja par Starptautisko Vectētiņu un vecmāmiņu dienu, un tāda šī diena ir arī Talsu 2. vidusskolā. Pirmā vecvecāku diena skolā izpelnījusies lielu atsaucību. Pedagogi novērojuši, ka vissvarīgāk tas tieši pašiem bērniem un jauniešiem – parādīt savām mīļajām omītēm un opīšiem, kāda ir šodienas skola un kas tajā notiek.

Ielūgumu apciemot skolu apstiprināja tieši 99 vecvecāki, taču daļa ierodas tāpat vien, kas nozīmē, ka viņu vēl vairāk. Katru ar rokasspiedienu sagaida direktors. Pirmklasniekiem šonedēļ brīvlaiks, tāpēc viņi paši pie rokas atved savus opīšus un omītes. “Ir redzētas sejas, dažs vecvecāks nāk bikls, dažs priecīgs, ka ir iespēja atnākt un būt klātesošam lielās skolas mācību procesā. Pirmkārt, jau viņus gaida mazbērni, un tas ir vissvarīgākais. Vecvecāku loma ģimenē ir ļoti liela – mēs to katrs zinām,” saka Oļegs Solovjovs, Talsu 2. vidusskolas direktors.

Vecvecākiem iespēja ieskatīties skolas ikdienā, datorikas, ķīmijas, dizaina un tehnoloģijas kabinetos, sporta stundā un citās telpās un gaiteņos, kur ikdienā gudrāki top viņu mazbērni. “Šī nav viņu laika skola, un es domāju, ka viņus interesē, ko mēs un viņu mazbērns patiesībā dara,” saka Zane Ziemele, dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

Šodien vecvecākiem pašiem iespēja uzzināt par drošību internetā un arī līdzdarboties – skolai pazudusi kaste ar visām Valentīndienas dekorācijām, tāpēc ciemiņi palīdz jaunu siržu gatavošanā. Ziemele: “Top mums lielas, telpiskas papīra sirdis, un vēl opīši mums palīdz ar putuplastu izgriezt arī tādas telpiskas sirdis.”

Galvenokārt ieradušies mazāko klašu audzēkņu vecvecāki, taču ir arī tādi, kuriem jau lielāki mazbērni. Šeit mācās skolēni no dažādām Talsu novada vietām, un viņu vecvecāki mērojuši ceļu ne tikai no novada, bet arī tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām. “Mums jau ir tie mazbērni jāatbalsta. Es saviem bērniem gāju visur skolā līdzi, uz sapulcēm – mazbērniem tas pats jādara. Mums divi mazbērni iet, vēl piektajā klasē arī, bet viņam tagad ir fizkultūra, nevaram satikt,” saka Ilze un Juris Grahoļski, vecvecāki.

“Man tas likās ļoti jauki, ka tāds pasākums ir izdomāts – ir skaisti. Es te jūtos gaidīta šodien,” saka Ruta Tauverka-Štauere, vecmāmiņa.

Lai gan paši šodienas ciemiņi mācījušies citās skolās, šis pasākums viņiem nostalģiski ļāvis atcerēties savus skolas laikus.

Talsu 2. vidusskola uzskata, ka ģimene ir vērtība, un nereti tieši vecvecāks mazbērnam būs cilvēks numur viens. Starpbrīžos skolēni ciemiņus iepriecināja ar muzikāliem pārsteigumiem, un sola aicinājumu ciemos izvērst par ikgadēju tradīciju.