Ja teātra kolektīvs uzticas režisoram, var darīt “lielas lietas”

Pirms 25 gadiem Kauguru pamatskolas skolotāji lēmuši par kādas radošas darbības uzsākšanu. Skatoties, kā teātris tiek spēlēts Ramatā, skolotāji mudināti to izveidot arī Kauguros. Tā tapa amatierteātris “Vīzija”, kas šogad svin jau 25 gadu jubileju.

Alfrēds Stīpiņš, kurš turējis rūpi par teātri visus 25 gadus, saukts par teātra krusttēvu. Joprojām viņš ņem aktīvu dalību teātra norisēs, gatavošanās darbos un attīstības veicināšanā. Gluži tāpat, kad tika spēlēta pati pirmā izrāde. “Pirmā izrāde, ko skolotāju kolektīvs uzveda, bija “Čaukstenes”. Sešas skolotājas, ieskaitot direktori. Kā jau visi amatierteātrīši sākuši spēlēt, vienmēr sākuši ar “Čaukstenēm”. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, tā laikam vienkāršāka izrāde ne tikai mūsējiem. Es zinu arī citus amatierteātrus.”

Amatierteātra režisors Oskars Hofmanis stāsta, ka otrdienas un ceturtdienas, kad visi sanāk kopā, ir būtiskas. Tas ir laiks, kad visas ikdienas likstas tiek atstātas malā, lai ar pilnu atdevi teātra dalībnieki var nodoties izrādes tapšanas procesam. “25 gadus teātrim noturēties arī ir liels izaicinājums, un es teiktu, ka turēt rūpi par šo teātri ir ļoti viegli, jo tad, kad kolektīvs uzticas režisoram, tad var darīt lielas lietas. Man tiešām aktieri uzticās, un tas, ka viņi ir kopā ar mani, arī ir apliecinājums, ka viņi uzticas un tic manai vīzijai, uz kurieni es vēlos viņus vest kā teātri. Līdz ar to mēs varam tiešām lielas lietas izdarīt.” 

Teju visu teātra darbošanās laiku tā aktīvs dalībnieks ir Dainis Muhins. Viņš pauž, ka 24 gadu laikā nospēlētas dažādas lomas – sākot no sulaiņa, līdz pat karalim. Jautājot par to, kas mudinājis Daini spēlēt teātri, viņš norāda – pienākuma sajūta. “Nebija, kas spēlē, vīriešu nebija kolektīvā, tikai Kauguru pamatskolas skolotājas. Pirmās dienas, pirmie mēģinājumi bija tādi dīvaini, jo pats mācījos tajā skolā. Pirmais mēģinājums bija direktores kabinetā, un parasti jau tur nesauc, lai paslavētu vai vēl kaut ko. Tad tāds respekts bija, protams, domāju, kā lai uzrunā- –Jūs, skolotāj, vai vārdos. Un, jā, kā iesāku, tā nevarēju apstāties.” 

25. jubilejas svētkos klātesoši bija arī amatierteātra draugi, arī citi amatierteātri no Vidzemes un pat Kurzemes.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".

#SIF_MAF2023