Krapes pagastā atdzimst skola

Ik gadu samazinoties skolēnu skaitam, Ogres novada Krapes pagasta skolā darbojas vien pirmskolas sagatavošanas klase, lai gan skola spēj uzņemt vairāk nekā 100skolēnus. Meklējot risinājumus kā skolas darbību atjaunot, pašvaldība to iznomājusi sociālajam uzņēmumam, kas skolā realizēs mācību progammas līdz pat devītajai klasei.

Inese Sondore, Krapes pagasta pārvaldes vadītāja: “Tagad piebraucu un pilns pagalms ar bērniem un skanēja bērnu balsis. Un tas bija tas, par ko es visu laiku biju sapņojusi. Asaras acīs? Protams….” Bet tās esot prieka asaras. Jo Krapē pirmā septembra skolas zvans turpinās skanēt kā visus 153 gadus, kopš pagastā uzcelta skola. Lai gan ņemot vērā, ka pēdējos gados skolēnu skaits būtiski samazinājās, dienaskārtībā jau bija jautājums par skolas nākotni. 

Inese Sondore, Krapes pagasta pārvaldes vadītāja: “Beidzamajā gadā, kad bija jau tikai sagatavošanās klase, tad jau...Arī šie bērni likās, ka viņi jau norobežojas no visiem, nenāca uz pagastu grāmatas lasīt, ko visu laiku esam darbojušies kopā.”

Ogres novada pašvaldība uz desmit gadiem skolas telpas nodevusi lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”, kas Krapes skolā piedāvās gan pirmskolas un sākumskolas programmas līdz sestajai klasei un tālmācības programmu 7. - 9.klasei. Mācības tikšot balstītas uz kristīgam vērtībām, mācoties pēc Marijas Montesori metodes.

Andis Apsītis, Krapes skolas direktors: “Mēs gribam radīt kopienu. Jo vērtības ir laba lieta, metode ir laba lieta, bet, ja šeit neizveidosies kopiena, cilvēki, kas strādā kopā, tas skola nebūs vienīgais glābšanas riņķis, lai cilvēki neatstātu laukus. Tāpēc mēs jau verot vaļā skolu, gribam radīt kopienu. Mēs redzam, ka bērniem ir jādod iespēja stādīt un audzēt dārzeņus, piedalīties praktiskos procesos, piedalīties mazajā uzņēmējdarbībā. Tātad redzēt, ka tie lauki, kas mums ap skolu apkārt ir, kā tos lietot, apsaimniekot, kā caur laukiem mācīties un līdz ar to palikt šajos laukos.”

Andis Apsītis, Krapes skolas direktors: “Bērnudārzā tie būs vismaz astoņi bērni, un skolā tie arī būs vismaz astoņi bērni. Kopsummā kā minimums tie būs 16 bērni. Jau šobrīd pieteikumu skaits ir lielāks. Līdz ar to minimālo programmu jau esam izpildījuši.”

Šobrīd Krapes pagastā deklarēti 17 bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un 53 bērni, kuri apmeklē izglītības iestādes Ogres novadā vai blakus esošajos novados.