Kurzemnieki Dzejas dienās brauc viens pie otra ciemos. Jau 25 gadus

Rudens ir Dzejas dienu mēnesis. Godinot dzejnieka Imanta Ziedoņa 90-gadi, šonedēļ Ventspilī pulcējās dzejnieki no sešām pilsētām. Kurzemes Dzejas dienas ir tradicionāls notikums, kas katru gadu norisinās kādā citā no Kurzemes pilsētām. Tradīcija sākusies un šogad atkal notiek Ventspilī. 

Pirms 25 gadiem Dzejnieka Olafa Gūtmaņa ideju par vienotām kurzemnieku dzejas dienām spēja realizet ventspilniece, literatūras skolotāja Aija Bumbiere. Ja Olafu Gūtmani sauc par Dzejas dienu tēvu, tad Aija Bumbiere ir leģendara personība, kas spēja gadiem ilgi kurzemniekus apvienot tradīcijā – rudens Dzejas dienās braukt vienam pie otra ciemos. “Mājinieki ir tie, kas mēģina to visu savākt, šķiet, tādā vienā kamolā. Pasniegt, parādīt no sevis. Parādīt varbūt, kā vajag. Citi rīko meistarklases, citiem ir dzejas lasījumi, ir mūzika. Bet vispār tā diena ir paredzēta tā, lai bagātinatos, lai atkal satiktos,” saka dzejniece no Saldus Biruta Ermansone.

Ventspils Galvenās bibliotēkas vadītāja Astra Pumpura: “Arī šeit var smelties to drosmi rakstīt, un es domāju, ka katru gadu tie Dzejas dienu pasākumi ir kā Ražas svētki.”

Un gluži kā pirms 25 gadiem Dzejas dienās Ventspilī pulcējās dzejdari no visas Kurzemes. “Tās jau ir tradīcijas, ka ļoti svarīgas visā Latvijas kultūras dzīvē. Tā ir ļoti jauka satikšanās ar cilvēkiem, kuri raksta. Katrs raksta ļoti dažādi, mēs dalāmies pieredzē,” saka dzejniece no Kuldīgas Ligita Mežkalne.

Godinot Imanta Ziedoņa 90. jubileju, Kurzemes Dzejas dienu vadmotīvs šogad ir Garainis. Tas garainis, kas dzeju liek rakstīt un lasīt un domāt ārpus “ierastā katliņa”. Ermansone: “Es tā parasti smejos, kad man prasa: kas jūs esat tādi; tie, kas raksta!? Es saku, ka tie ir cilvēki ar klikšķi! Vieņiem noklikšķ. Viņi ir citādāki, emocionālāki. Jutīgāki un jūtīgāki. Dažadās nozīmēs, mēs laikam esam starpnieki starp Augšu un Papīru.”

Kurzemes Dzejas dienas atklāja gleznu izstāde “Plenērs flokšos”, kurā skatāmi Popes muižas plenēra dalībnieku gleznas. Sekoja diskusija par jaunradi, dzejas lasījumi, tikšanās ar bērniem, jo arī šai mērķauditorijai tiek radīts savs dzejiskais saturs. Bērni pulcējās jaunākajā Ventspils bibliotēkā – Gāliņciemā. 

Kurzemes dzejas dienas šogad noslēdzās uz jumta. Katrs novads centrā VIZIUM pāri pilsētai lasīja savu dzeju, kas nereti nemaz nav tik vienkāršs uzdevums, jo dzeja ir ļoti personīgs izteiksmes veids. Dzejnieku vidū arī tie, kam šīs ir pirmās Dzejas dienas. “Talsos jau ir tāda dzejiskāka vide, un Talsi man vienmēr šķitusi kā tāda mākslinieku vide, jo tur nekā cita kā skaistuma nav! Domāju, ka cilvēks, kas tur piedzimst, automātiski rodas tāds,” saka dzejniece no Talsiem Marta.”

Kurzemnieku Dzejas dienas notiek secīgi, šo dienu atslēgas nododot no pilsētas uz pilsētu. Ja pagājušajā gadā viesus uzņēma Liepāja, tad nākamgad pie sevis ciemos gaida Kuldīga.


#SIF_MAF2023