Lielvārdes tautas tērps – nemateriālais kultūras mantojums

Katru gadu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauti elementi, kas ir valsts aizsargājamas vērtības - zināšanas, prasmes, paražas, ko nodod no paaudzes paaudzē. Lai stiprinātu tērpa darināšanas tradīcijas, iekļaušanai sarakstā pieteikts arī Lielvardes tautas tērps, uzsverot tieši vietējās kopienas līdzdalību tradīciju saglabāšanā. 

Lai ar daļa Lielvardes tērpu saista ar jostu, arī ņieburbruncis jeb klāt piešūtā ņiebura daļa izteikti raksturo tieši Lielvārdes tērpu. “Kur arī var atšķirties šis optiskais rūtojums, tāpēc ļoti mīļš visiem ir. Kur arī var atšķirties un parādīties dažādas svītriņas pēc audēju ieskatiem,” saka Edīte Kuzmane, kas pēta Lielvārdes tautas tērpu, audēja.

Izšūtie raksti unikālu veido arī tērpa kreklu. Pētot simts gadus vecu kreklu Lielvārdes muzeja krājumos, meistare Viola Ermanovska digitalizē izšuvumu rakstus. “Es te kādus desmit gadus ar to nodarbojos jau. Tas iet lēni, tieši tā digitalizācija, jāpēta tā iepriekšējā, tā pirmā krekla vēsture, jāpēta katru sīkumiņu, dūrieniņu jāskatās. Jo tādi gatavi raksti principā tā kaut kur interneta vidē nav atrodami vispār.”

Aivita Heniņa, kas jau desmit gadus Lielvārdē vada biedrību “Latvietes pūrs”, īpašu uzmanību velta Zīļu jeb Lielvārdes vainaga izpētei un darināšanai. “Nu, nav tādu Latvijā muzeju, kuros nebūtu kaut viens Lielvārdes vainags, piemēram. Jā, tā ir variācija par tēmu, tā ir izpratne katram kāda jau nu ir bijusi, pērlīšu dažādība ļoti liela. Bet tur ir atpazīstami visi tie motīvi, kas ir Lielvārdes vainagā.”

Ar mērķi saglabāt Lielvārdes tērpa darināšanas tradīcijas un tās stiprināt Lielvārdes novada pašvaldība pieteikusi Lielvārdes tautas tērpu iekļaušanai Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Šobrīd nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir 24 elementi – tādi kā Carnikavas nēģu ķeršana un apstrāde, stikla pūšana Līvānos, kā arī Suitu, Lībiešu, Rucavas un Upītes – kultūrtelpas. Jūlija sākumā pieteikumu par Lielvārdes tautas tērpa iekļaušanu vērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome kopā ar pieaicinātajiem ekspertiem.


Foto: maijpukite.tumblr.com