Madonā problēmas ar klaiņojošajiem kaķiem

Lai arī Madonas novada pašvaldība ir izpildījusi likuma normas par klaiņojošo kaķu labturību, realitāte novadā ir skaudra. Dzīvnieku draugi, kuri izveidojuši biedrību un uzstāj, ka nepieciešama ir arī patversme, ceļ trauksmi.

Biedrības “Madonas dzīvnieku draugi” brīvprātīgie uzņēmušies rūpes par klaiņojošajiem ielas kaķiem, jo patversme tiem Madonā aizvien nav izveidota. “Cik kura var, tik kaķus paņem uz mājām. Tur pat ārstējam, vedam pašas pie vetārsta, vedam atpakaļ, kamēr tie kaķi ir veseli, izārstēti, kamēr vetārsts dod zaļo gaismu, ka kaķis ir gatavs doties uz jaunām mājām, tad mēs meklējam mājas. Tās ir caurejas, tie ir parazīti ļoti daudz, tie ir ļoti dažādi vīrusi, tās diemžēl ir arī eitanāzijas un nāves uz rokām,” atzīst Ingūna Kumsāre, biedrības “Madonas dzīvnieku draugi” valdes locekle, brīvprātīgā.

Biedrības pārstāvji vairākkārt vērsušies pie pašvaldības ar lūgumu risināt šo situāciju. “Saņēmām atbildē, ka nav tomēr paredzēts izveidot kaķu vietas, arī turpmāk kaķu problēmas risināšanā noteicošā loma būs jūsu biedrībai. Kā, lūdzu? Mums nav patversmes, mums nav telpu, mums nav aprīkojuma, mums nav transporta, mums nav apmaksāta darbinieka. Vārdu sakot, nekā nav, ir tikai savs kaut kāds entuziasms,” saka Laura Kovtuna, biedrības “Madonas dzīvnieku draugi” valdes locekle, brīvprātīgā.

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris: “Pašvaldība pilda likumu. Pašvaldība ir izveidojusi dzīvnieku patversmi, kas ir suņiem, un pašvaldība pilda savu funkciju, kas nosaka, ka šos dzīvniekus, kuri ir slimi, viņi ir jāuztur tajā patversmē, un suņi, kuri ir bīstami apkārtējiem cilvēkiem. Madonas pilsētā jau daudzus gadus veicam kaķu sterilizāciju, kastrāciju, un likums to arī nosaka – ja kaķis ir sterilizēts vai izkastrēts, viņš vairs neskaitās kā klaiņojošs bezsaimnieka dzīvnieks.”

Arī vairāku pagastu pārvalžu vadītāji neuzskata par savu pienākumu iesaistīties klaiņojošo kaķu problēmas risināšanā, lai gan to paredz Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Neesot mierā ar esošo situāciju, Laura Kovtuna uzsver - ja pašvaldība līdz oktobrim nebūs izstrādājusi kaķu mājas būvniecības projektu un nemainīsies pagastu pārvalžu vadītāju attieksme, biedrība vērsīsies pie Pārtikas un veterinārā dienesta un organizācijas “Dzīvnieku policija”, lai meklētu iespēju risinājumam.


Foto: FreePik