Nākamgad nevienai slimnīcai nebūs jāpiedzīvo bankrots

Veselības ministrs Hosams Abu Meri pēc stāšanās amatā jau apmeklējis vairākas slimnīcas reģionos. Nupat viņš viesojās arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, kā arī Cēsu klīnikā. Abu Meri atzinīgi novērtēja ārstniecības iestādēs līdz šim veiktos ieguldījumus infrasturktūras attīstībā. Ministrs arī uzsvēra, ka papildus līdzekļi veselības aprūpei nākamā gada budžetā būs pietiekami, lai neviena slimnīca nenonāktu bankrota priekšā. 

Veselības ministrs Hosams Abu Meri pēc vizītes Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā atzina, ka reģionālajās ārstiecības iestādēs ir izveidota ļoti kvalitatīva un mūsdienīga infrasturktūra medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpat reģionos netrūkst zinošu un strādāt gribošu speciālistu. Par to ministrs pārliecinājies viesojoties arī citās reģionālajās ārstniecības iestādēs. “Mēs neslēgsim nevienu slimnīcu, mums ir tik skaistas slimnīcas, tik laba infrastruktūra, tas ir jāizmanto. Līdz ar to jautājums, kā to pareizi organizēt, pārvaldības sistēma labāka.”

Tiekoties ar ārstniecības iestāžu darbiniekiem un vadību gan Cēsīs, gan arī Valmierā, Abu Meri uzsvēra, ka nākamā gada budžetā veselības aprūpei paredzēti papildu 275 miljoni eiro. Ministrs sola, ka slimnīcām tas būšot vērā ņemams atspaids. “Slimnīcu finansējumā liela daļa iet algas. Otrais, kas varētu būt ļoti svarīgi reģionālajām un arī Rīgas slimnīcām, ka mēs turpināsim maksāt septiņus eiro par ēdināšanu, kas šogad sākumā bija trīss eiro, pēc tam bija pieci eiro, tagad valdība piešķīra papildu finansējumu gada beigās.”

Papildu finansējums atvēlēts arī intensīvās terapijas pacientu aprūpei. Tāpat arī vairāk nekā 11 miljoni eiro nākamgad papildus būs atvēlēti ambulatoro izmeklējumu nodrošināšanai, savukārt 10 miljonus eiro plānots piešķirt bērnu zobārstniecības nodrošināšanai, īpaši reģionos. “Ja rindas ir tik garas, tad es nevaru teikt, ka rindas nebūs vispār, bet tās vairs nebūs tik garas. Jo rindām ir dažādi iemesli, viens ir speciālistu trūkums, otrs ir rindu nekārtība – sadalījums starp profilaksi, skrīningu un zaļo koridori.”

 Tajā pašā laikā ministrs uzsver, ka starp ārstniecības iestādēm ir jāattīsta ciešāka sadarbība, attīstot kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu pieejamību raģionos. “Nevajadzētu būt tā, ka visi slimnieki guļ tikai universitātes klīnikā ar mazām problēmām. Viņiem nevajag tur gulēt, viņiem ir jāguļ Valmierā vai Cēsīs, kur ir skaita telpa, vari būt viens pats, ar vēl kādu palātā. Universitātes klīnikā ir jābūt smagiem pacientiem, smagām operācijām.”

Ministrs vēl piebilda, ka ārstniecības iestādēm reģionos būtiski domāt par jauno speciālistu piesaisti. Vairākās vietās jau tas sekmīgi notiek attīstot atbalsta programmas jaunajiem mediķiem kopā ar pašvaldību. 


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".

#SIF_MAF2023