Papildinātās realitātes ekspozīcija Jaunauces pilī

Unikālas pasaules vecmeistaru gleznas – tā pārvēršas pie Jaunauces pils zāles sienām izvietotie attēli, pietuvinot viedierīci. Piemēram, par Rafaēla vai Leonardo da Vinči darbiem, tā ļaujot ikvienam ielūkoties vērtībās, kas tur savulaik bijušas.

19. gadsimta sākumā, barona Teodora fon der Ropa atbalstīti, viņa dēli Ferdinands un Teodors ceļoja pa Eiropu un iegādājās mākslas darbus – tās bija 84 vecmeistaru gleznas, kā arī tēlnieka Bertela Torvaldsena darinātie marmora krūšutēli. Kolekcija kopumā bijusi apskatāma interesentiem Jelgavā, bet pēc barona nāves tā nonāca dēlu rokās. Tā kā Ferdinands bija ieprecējies Mēdemu dzimtā, kas saimniekoja Jaunauces pilī, tur no kolekcijas nonāca 32 gleznas un 8 krūšu tēli.  

Ekspozīcijas iedvesmas avots bijusi mākslas vēsturnieka Daiņa Bruģa grāmata “Liecinieki”. Viņš atzīst – tā ir bijusi visu laiku Latvijas teritorijā vērtīgākā mākslas darbu kolekcija. Īstenotā projekta pamatā ir Elīnas Leibas-Lipsnes maģistra darbs Rīgas Tehniskajā universitātē “Papildinātās realitātes iespējas Jaunauces pilī”. Arī viņa veikusi pamatīgu izpēti.

Elīna Leiba-Lipsne: “Mēs bijām aizbraukuši uz Kauņu, lai satiktu Osvaldu Daugeli, mūsu sarunās nonācām, kur ir katalogs, kur visi šie mākslas darbi aprakstīti, no vācu valodas tulkoju, kādi darbi vispār piederēja, tas bija tas interesantākais.”

Jaunauces pilī var kļūt arī par daļu no papildinātās realitātes - nokļūt 1833. gadā, kad notika balle un dejoja piecsoļu valsi, ļoti romantisku deju. 

Otra deja, kurā var nokļūt ar papildinātās realitātes iespējām, ir mašiše, kas dejota 1915. gadā. No plašās kolekcijas papildinātajā realitātē redzamas 12 gleznas un 8 krūšu tēli. Jāpiebilst, projekta digitālās ieceres palīdzēja īstenot uzņēmums “Overly”, bet finansējums gūts Leader programmā.