Pēdējā laika traģiskie notikumi mudina apgūt pašaizsardzību

Gan traģiskais notikums Jēkabpilī, gan citi vardarbības gadījumi radījuši interesi par pašaizsardzības prasmēm, šodien apliecināja vairāki bezmaksas pašaizsardzības nodarbības apmeklētāji Valmieras novada Kauguru pagastā. Pasākuma mērķis bija sniegt informāciju un praktiski apmācīt Valmieras novada iedzīvotājus, īpaši bērnus un sievietes.

Uz pašaizsardzības nodarbību Kauguru pagasta “Mičkēnos” interesenti ieraudšies visai kuplā skaitā. Vispirms pašaizsardzības instruktors Māris Rizga deva padomus, kā sevi aizsargāt dažādās situācijas. Pēc tam jau notika praktiskā darbošānās, dalībniekiem rādot dažādus pašaizsardzības paņēmienus un viņiem pašiem arī tos izmēģinot. 

Nodarbības apmeklētāji norāda, ka viņu galvenā motivācija apgūt apgūt pašaizsardzības pamatprasmi ir dažādi pēdējā laika vardarbības gadījumu, kā vienu no piemēriem minot traģisko notikumu Jēkabpilī. Arī organizatore stāsta, ka pēdējā laika notikumi ir aktualizējuši cilvēkos pārdomas, kas notiktu, ja viņiem kāds uzbruktu.

“Latvijā ir veikti dažādi pētījumi par vardarbības izplatību. Lielākajā daļā pētījumu secināts, ka katrs ceturtais vai pat katrs piektais ir saskāries ar vardarbību. “Mums ir liels prieks, ka ir ieradies treneris no Rīgas, kas mums iedos šo kritisko minimumu,” saka Valmieras neformālās sieviešu apvienības pārstāve Laura Žukovska-Supe. 

Iespēju uzklausīt instruktora zināšanas izmantoja arī bērni, kuri ar interesi klausījās viņa teiktajā.

Pašaizsardzības instruktors Māris Rizga pozitīvi vērtē cilvēku interesi, iegūt zināšanas pašaizsardzībā. Viņš arī atzinīgi vērtē, ka šādas nodarbības tiek organizētas, jo dod cilvēkiem iespēju iepazīties ar situācijām, par kurām iespējams nebija iedomājušies, kā arī uzzināt, kā rīkoties stresa situācijās. “Ikdienā domājam, ka visu zinām un dzīvojam drošā vidē, bet brīdī, kad notiek kāds konflikts, nonākam situācijā, kad nezinām, kā rīkoties. Mēs nekad nezinām, kas un kā būs. Mēs varam aizbraukt uz citu valsti, kur situācija var veidoties kritiska.”

Instruktors norāda, ka visās situācijās ir jābūt plānam. Arī brīžos, kad nākas aizsargāties no uzbrucēja. “Ja jums tāds plāns ir, tad kristiskā situācijā tas palīdz adekvāti reaģēt, kā arī samazina mūsu uzbrukuma seku iespēju.” 

Šodien kopumā aizvadītas divas pašaizsardzības nodarbības. Plānots, ka būs arī septembrī. Mērķis ir sniegt informāciju un praktiski apmācīt vismaz 120 Valmieras novada iedzīvotājus par personisko pašaizsardzību. 


#SIF_MAF2023