Protestē pret gāzes termināli Skultē

Pārāk daudz jautājumu bez atbildēm, neziņa par objekta ietekmi uz vidi, neizprotama slepenība ap projekta virzību – tas viss svētdienas vakarā mudināja vairākus desmitus Saulkrastu novada iedzīvotāju pulcēties pludmalē, lai protestētu pret sašķidrinātās gāzes termināļa celtniecību jūrā pie Skultes.

Vispirms uzrunas teica protesta akcijas rīkotāji - Piekrastes vides aizsardzības biedrība, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvji. Pēc tam visi klātesošie – kopumā ap pārsimt cilvēku tika aicināti jūras krastā sadoties rokās, paužot vienotību nostājā pret to, kā tiek virzīts sašķidrinātās gāzes termināļa projekts. 

Galvenokārt iebildumi ir pret procesa necaurspīdīgumu. Piekrastes vides aizsardzības biedrības pārstāve Marta Timrota: “Sakumā bažas bija tieši par vidi, par vides drošību, bet šobrīd tas ir jautājums, kas attiecas ne tikai uz Saulkrastu apkārtni, uz apkārtnes iedzīvotājiem, bet uz visas Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs redzam, ka lēmums piešķirt nacionālo interešu objekta statusu objektam, par kuru nav zināms tieši nekas, ir pārsteidzīgs; tas tiek pieņemts īsi pirms vēlēšanām, ir necaurspīdīgs, necaurskatāms, tiek pieņemts aiz slēgtām durvīm. Tas mums neliekas pareizi, tas mums rada bažas, ka tie būsim mēs, un ne tikai Saulkrastu iedzīvotāji, kam būs jāmaksā par bezatbildīgiem lēmumiem.” 

Biedrība centusies komunicēt ar projekta virzītājiem – uzņēmumu “Skulte LNG Terminal”. Tas savukārt sūtījis pie Vides pārraudzības valsts biroja, taču tas nav varējis atbildēt uz biedrības jautājumiem, jo nav veikts plānotā termināļa ietekmes uz vidi novērtējums. To pašu akcentē arī pašvaldības vadītājs. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis: “Es gribu redzēt dokumentus, gribu redzēt izvērtējumu. Par, pret, plusus, mīnusus. Ja to nav, rodas daudz jautājumu. Ja piecu gadu garumā nebija iespējams izvērtēt ietekmi uz vidi, parādīt kādu informāciju publiski, tad ir vai nu aizdomas, ka ir ļoti lielas problēmas, vai nav vēlmes ieguldīt ne centu, kamēr nav viss “sakārtots” – sliktā nozīmē, pēdiņās.” 

Pēc Līča teiktā, pašvaldība atstumta no projekta, tāpēc tai nav skaidrības ne par ietekmi uz vidi, ne termināļa tehniskajiem risinājumiem, nedz arī par to, kā valsts atbalstīs projektu un vai tajā veiks ieguldījumus, kas vēlāk būs uz visu iedzīvotāju pleciem. Nobažījušies ir arī vietējie iedzīvotāji. 

Uzņēmumu “Skulte LNG Terminal” pārstāvis Uldis Salmiņš par protesta akciju nav pārsteigts un to vērtē negatīvi. “Tas projektam nekādā veidā nepalīdz. Musina vietējos iedzīvotājus, manipulējot ar nepārbaudītiem un nepatiesiem faktiem.” 

Salmiņš noraida pārmetumus par informācijas trūkumu; Piekrastes vides aizsardzības biedrībai tā esot sniegta vairākkārt. 

Atgādināsim, ka augusta nogalē valdība slēgtā sēdē izlēma atbalstīt termināļa projektu Skultē, sīkāk izvēli nepamatojot, kā arī gatavojas piešķirt tam nacionālā interešu objekta statusu, kas radījis bažas par vēlmi apiet obligāto ietekmes uz vidi novērtējumu.