Rēzeknes nakts patversmē darbinieks klientu iegrūž ar galvu sienā un iesit pa vēderu

ReTV jau ziņojām, ka Tiesībsarga birojs ir paziņojis, ka dzīve Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā ir pazemojoša, lūdzis nekavējoties uzlabot situāciju. Nu ReTV rīcībā ir nonākusi informācija, ka Tiesībsarga biroja darbinieki Rēzekni ir apmeklējuši atkārtoti. Pārbaude veikta arī Rēzeknes nakts patversmē. Tās viens no klientiem arī mums sūdzējās, ka patversmē piedzīvojis agresīvu attieksmi. 

Rēzeknes nakts patversmes klients Pēteris Mīkstais ReTV stāsta, ka ar agresīvu darbinieka uzvedību patversmē saskāries pirms dažiem gadiem. “Agresīvi neuzvedos, bet dežurants ar galvu mani iegrūda sienā. Fiziski iegrūda sienā. Tad ieveda atskurbtuves telpā, kur man gulēt, un iesita pa vēderu.”

Rēzeknes Sociālajā dienestā atzīst, ka šāda situācija ir bijusi. Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns uzsver, ka strādāt ar patversmes klientiem ir grūti. Klienti reizēm uzvedoties neadekvāti, dežurantiem darbs esot ļoti sarežģīts. “Iepriekš šis konkrēti dežurants bija atstādināts. Bija arī iepriekš dienesta pārbaude. Un viņš bija pārvests arī uz citu struktūru, strādājot uz to atstādināšanas brīdi. Bija arī pamats – saņēmis sodu jeb rājienu. Tas nozīmē arī to, ka nebija nekādu atalgojuma prēmiju.’’

Pats Rēzeknes nakts patversmes dežurants šobrīd ir atjaunots šajā amatā. Viņš sižeta tapšanas laikā atradās atvaļinājumā, bet sazvanīts teica, ka šāda konfliktsituācija ar patversmes klientu Pēteri ir bijusi, un atzina, ka rīkojās pret iekšējās kārtības noteikumiem, ko turpmāk ievēros. Viņam uz laiku esot bijis atņemts arī apsardzes sertifikāts. Informāciju par iespējamiem pārkāpumiem patversmē, saņēmis arī Tiesībsarga birojs. “Devāmies arī pārbaudīt uz vietas. Bijām Rēzeknē pašā patversmē. Un runājām gan ar darbiniekiem, gan klientiem. Gan klienti, gan darbinieki atzīst, ka šāds gadījums ir bijis. Iestādes vadība ir asi reāģejusi uz šo situāciju. Ir veiktas pārrunas ar šo darbinieku,” saka Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa.

Lai arī notikums bijis jau pirms vairākiem gadiem, patversmes klients Pēteris stāsta, ka konfliktsitācijas ar dežurantu atsākušās. Viens no pēdējiem strīda iemesliem ir tas, ka viņš kā klients nevar tikt patversmē jebkurā laikā, bet ierasties var tikai noteiktās stundās. “Kāpēc mums patversmes klientiem ir obligāti jāieiet tikai precīzajās stundās pulksten divos, pulksten trijos. Ja cilvēks atnāk ātrāk par laiku, piecpadsmit pāri diviem vai piecpadsmit pāri trijiem, tad viņam jāstāv ārā, lai kādi laika apstākļi nebūtu.”

Šis Pēterim uzjundījis atmiņas par patversmē piedzīvoto agresīvo rīcību pret viņu, tāpēc šai situācijai pievērš citu uzmanību. Tikmēr Rēzeknes nakts patversmes vadītāja Inga Kukule uzsver, ka darbiniekiem ir vajadzīgs laiks arī telpu uzkopšanai, klientiem jāņem vērā, ka patversmē ir arī savi iekšējās kārtības noteikumi. Bet par konfliktsituācijām ar klientiem viņa saka, ka tādas mēdzot būt bieži. “Pēc katra tāda gadījuma mēs izdarām secinājumus. Un arī dežuranti izdara secinājumus. Tas tiek pārdomāts, pārrunāts. Tās tādas situācijas. Ceram, ka tas vairāk neatkārtosies, bet drošs par to nu nevar būt neviens.”

Rēzeknes patversmes klients Pēteris Mīkstais šobrīd patversmē nedzīvo, jo ir pārvācies dzīvot uz kādu dārza mājiņu. Rēzeknes sociālajā dienestā stāsta, ka visdrīzāk, iestājoties aukstākam laikam, klients atgriezīsies pilsētas nakts patversmē.