Sociālais darbs nav tikai pabalsti. Zosēnu pagastā “nojauc žogus”

Iespējams, daudzas sociālās problēmas sabiedrībā varētu novērst jau laikus, ja to identificēšanā iesaistītos paši vietējie iedzīvotāji jeb kopiena. Lai šīs vietējās kopienas aktivizētu, septiņās Latvijas pašvaldībās apmācīti speciālisti darbam kopienās. Cēsu novads ir viens no pirmajiem, kur šāds darbinieks jau “nojaucis žogus” vairākos pagastos. Viens no aktīvākajiem ir Zosēnu pagasts, kur vietējie ļaudis paši organizē svētkus un kaļ nākotnes plānus, kā dzīves telpu ap sevi padarīt vēl patīkamāku.

Santa Rudmieze ir kopienas sociālā darbiniece Cēsu novadā. Viņas uzdevums ir aktivizēt dažādas kopienas, būt klāt tām nozīmīgos pasākumos, pamanīt līderus un mainīt cilvēku domāšanu, ka sociālais dienests izsniedz tikai pabalstus. “Manā jomā vairāk ir tas, ka šie iedzīvotāji paši savus resursus apzinās, iedrošināt pašiem rīkoties. Ir šie kopienu projekti, par kuriem nodod ziņu, palīdz organizēt un palīdz visu izdarīt.”

Kopienas sociālā darbinieka uzdevums ir darboties nevis ar kādu personu vai ģimeni, bet gan iesaistīt maksimāli plašu personu loku. Tādā veidā izveidojot konkrētai kopienai nepieciešamus sociālos pakalpojumus, ņemot vērā pašu iedzīvotāju vajadzības un intereses. Spilgts piemērs šādai sadarbībai ir Zosēnu pagasts Cēsu novadā, kur ļaudis sākotnēji bija visai skeptiski noskaņoti kādu kopīgu ieceru īstenošana. Cilvēkiem apzinoties savas iespējas, šogad īstenoti jau divi pasākumi. “Sākot ar to, ka Zosēnos no 328 cilvēkiem “WhatsApp” grupā ir 105. Tad ziņas ātri nokļūst pie iedzīvotājiem, ir aktīvie rakstītāji, ir, kuri pasīvi, bet ziņas ir nonākušas.”

Vietējie ļaudis tad nu paši arī iesaistījušies rudens svētku rīkošanā Zosēnu pagastā. Cilvēki sadalījuši pienākumus, kurš būs atbildīgs par tirgus organizēšanu, kurš rīkos sportiskās izklaides, bet kurš – parādes braucienu. Anita un Aleksis uzņēmušies rīkot karaoki, kā arī jauno talantu koncertu. Viņuprāt, galvenais mērķis ir ar svētku palīdzību saliedēt vietējos pagasta ļaudis, lai vēlāk visi kopā varētu sakārtot vidi ap sevi. Zosēnu pagasta iedzīvotāja Anita Mišina: “Mūsu mērķis ir tieši labiekārtošana. Iedzīvotāju kādas atpūtas vietas organizēšana, kur mēs varētu kādās grupās tikties. Pagaidām mums ir tāda vieta tikai pie Gaujas, bet mums ir liela platība.”

Gandarīta par vietējo iesaistīšanos ir Zosēnu kultūras nama vadītāja Dzidra Prūse, jo pēc novadu reformas nelielajā pagastā daudziem bijusi sajūta, ka šī vieta kļuvusi par aizmirstu nomali. Tagad kopienā radies jauns dzīves spars. “Šeit ir ieguvēji tie, kas kādreiz neļāvās nākt ārā, neļāvās izpaust savas darbības vai parādīt to, ko viņi var. Ir jau tā, ka ar laiku katrs atrod savu nodarbi, jo darba vietas jau mums te nav.”

Tāpat kā Cēsu novadā, kopienas sociālais darbinieks Labklājības ministrijas projektā darbojas arī Tukuma, Bauskas, Rēzeknes un Adažu novados, kā arī Daugavpils un Rīgas pilsētu pašvaldībās. 


#SIF_MAF2023