Vēlas paplašināt Smiltenes robežas

Smiltenes novada pašvaldība apsver iespēju paplašināt pilsētas robežas, pilsētā iekļaujot apkārtējos ciemus, kas jau šobrīd tai cieši pieguļas. Pašvaldībā skaidro, ka diskusijas gan ir vēl tikai pašā sākumā, bet jautājums vairāk saistīts ar saimnieciskiem un infrastruktūras jautājumiem. 

Pilsēta aug un infrastruktūrai ir jāattīstās, tādēļ jautājums par pilsētas robežu paplašināšanu nonācis pašvaldības dienas kārtībā, ReTV saka Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš. 

Pilsētā varētu iekļaut vairākus ciemus, ar kuriem jau šobrīd ir kopīga infrastruktūra. Šāda ideja pavīdējusi jau senāk. 

Kā viens no piemēriem ir ciems Silva, kas sākas uzreiz aiz pilsētas. To ar pilsētu jau saista kopīga ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli. Līdzīgi ir arī ar pārējām apdzīvotajām vietām, kas piekļaujas pilsētai: Vidzemes ciemu, Kalnamuižu, Grotūzi un ciemu Saltupi. Daļa uzrunāto smilteniešu un ciemu iedzīvotāji gan saka, ka par šādu ieceri vēl nav dzirdējuši un jautājumā iedziļinājušies, līdz ar to pagaidām pret to arī neiebilst. 

Šobrīd Smiltenē dzīvo aptuveni pieci ar pus tūkstoši iedzīvotāju. Pilsētai kļūstot lielākai, skaits palielināsies. Tas ir viens no magnētiem, kas piesaista uzņēmējus, piebilst pašvaldībā. Tas arī saistīts ar pilsētas infrastruktūras attīstības projektiem. Andris Lapiņš: “Pilsētai kā tādai droši vien vieglāk piesaistīt šīs investīcijas, finansējumu, tāpēc patlaban runājam par to, bet process nebūs ātrs. Tas ir uzsākts tikai diskusiju stadijā. Tas nebūs ne šogad un, visticamāk, arī ne nākamgad.”

Procesu plānots organizēt paralēli teritorijas plānojuma izstrādei, kas jāizdara līdz 2025. gada beigām, tāpēc jautājums ir vēl tikai pašā diskusiju sākumā. Vēl arī notiks sarunas ar iedzīvotājiem un citām iesaistītajām pusēm. 

Jautājums par pilsētas robežu paplašināšanu kļuvis arī aktuāls, jo pašvaldībā ir pieņemts lēmums apvienot pagastu pārvaldes, kas ir tieši pie pilsētas. Kā ReTV norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā - tā neuzrauga un neierobežo pašvaldībām paredzētās tiesības mainīt pilsētas robežas, tā ir tikai pašvaldību kompetence. Ja kāds to apstrīdēs, tad ministrija pievērsīs pastiprinātu uzmanību. 


#SIF_NVZ2022