Ziemassvētku vecīšiem sācies aktīvs darbs

Salīdzinot ar aizvadītajiem diviem kovida pandēmijas gadiem, šogad tiem, kuri pārtop par Ziemassvētku vecīšiem un citiem tēliem, darba krietni vairāk. Sākušies arī dažādi pirmssvētku pasākumi. Tikmēr Valsts ieņēmumu dienests (VID) iespēju robežās monitorē animatoru sludinājumus, norādot, ka ikvienam animatoram ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Oficiāls darījums ir arī garants pašiem patērētājiem gadījumos, ja pasākums nenotiek.

Aktieris Ainārs Ašaks par Ziemassvētku vecīti pārtop jau 40 gadus. Pēdējos divos decembris bijis mierīgāks, bet šogad pieprasījums palielinājies. Ziemassvētku vecīti sauc ne vien uz korporatīvajiem pasākumiem, bet arī uz karavīru bāzi, bērnudārziem un privātiem pasākumiem. “Iepriekšējais laiks bija kluss, vairāk darbojāmies pa āru, arī bērnudārzos notika pasākumi ārā aiz loga. Tad šobrīd visi pārcēlušies uz telpām. Un tas trakais laiks ir pārdzīvots, kad bija pandēmija, un visi varam satikties kopā iekšā,” saka aktieris, pasākumu vadītājs Ainārs Ašaks.

Aktieris min, ka kādreiz bija vien daži reklāmas stendi un avīzes, kur reklamēties. Tagad sociālie mediji ir pilni ar visdažādāko animatoru sludinājumiem.

Tiem uzmanību pievērš arī Valsts ieņēmumu dienests un atgādina, ka ikvienam, kurš darbojas vai plāno darboties kā animators vai Ziemassvētku vecītis, gūst no tā peļņu, ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. VID Nodokļu pārvaldes pārstāve Sandra Podniece: “VID dzīvo laikam līdzi un arī monitorē šos sludinājumus. Paļauties uz to, ka nekas nenotiks, nevarēs. Animatoram par nodokļu nomaksu ir jābūt atbildīgam, par to ir jādomā jau laicīgi. Visos gadījumos likumdevējs ir noteicis reģistrēt saimniecisko darību pirms tās uzsākšanas.”

Animators var reģistrēties kā pašnodarbinātā persona, būt kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs vai darboties reģistrējot VID saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, kur nodokļu nomaksa tiek atrēķināta automātiski. Tikmēr Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pārstāve Sanita Gertmane norāda, ka ir animatori, kuri prasa priekšapmaksu par pasākumu. Tālab īpaši būtiski ir slēgt oficiālu darījumu. “Jebkurā darījumā, kas nav kārtots oficiāli, neeksistē patērētāju tiesības. Nevar pierādīt, ka kāds kaut ko kādam ir maksājis, pasūtījis un nav saņēmis. Ja nav patērētāju tiesību, tad nevar sūdzēties, ja pakalpojums nav kvalitatīvs, sliktākā gadījumā var palikt bez pakalpojuma, piekrāptiem un bez naudas.”

Pasākuma detaļas kā svētku paciņu saturu, norises vietu, laiku un darbojošos svētku tēlus vajadzētu atrunāt iepriekš noslēgtajā līgumā ar animatoru, lai vēlāk viesiem nav vilšanās sajūtas. Aktieris Ainārs Ašaks vēl min, ka Ziemassvētku vecītim stingri jāievēro animatora kodekss, tad viņu tālāk jau iesaka pēc rekomendācijām. 


#SIF_NVZ2022