Apspriež Garkalnes pagasta sadalīšanu

Sākusies sabiedriskā apspriešana par iespējamo Garkalnes pagasta sadalīšanu. Sabiedriskajai apspriešanai nodoti iepriekš izstrādātie Garkalnes pagasta sadalīšanas varianti, kā arī plānota Ropažu novada iedzīvotāju aptauja, kurā tiks noskaidrots Ropažu novada – jo īpaši Garkalnes pagasta – iedzīvotāju viedoklis par Garkalnes pagasta sadalīšanu un vēlamajiem robežu grozīšanas risinājumiem. 

ReTV Ziņās jau stāstījām, ka jau vairāk nekā divus gadus Garkalnes pagasts ir Ropažu novada sastāvdaļa. Tomēr, kā paredz Saeimas pieņemtais likums, līdz šā gada beigām Ropažu novadam jāizstrādā Garkalnes sadalīšanas plāns. Garkalnieši jau pirms reformas bija savākuši 1500 parakstus, lai pievienotos Ādažu novadam, bet viedokļi atšķiras – Ādažiem jāpievieno tikai daži ciemi vai viss pagasts. Kā ReTV Ziņām norādīja vietējie iedzīvotāji, Garkalnes pagasts ir vienots veselums, jau vēsturiski Garkalne vairāk bijusi saistīta ar Ādažiem, bet ar tagadējo novada centru Ulbroku tos nekas nesaista.

Garkalnes pagasta sadalīšanas plāns sastāv no trīs iespējamiem risinājuma variantiem. Pirmais paredz nelielas pagasta teritorijas pievienošanu Ādažu novadam, otrais paredz Bukultu, Priedkalnes, Baltezera un Sužu ciema, kā arī dabas teritoriju, Jaunciema kapu teritorijas daļas un iepriekš minēto pirmā plāna varianta vietu pievienošanu Ādažu novada teritorijai. Trešais Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna variants paredz pirmajos variantos paredzēto teritoriju, kā arī vēl Priežleju un Garkalnes nodošanu Ādažu novada valdījumā.

Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskā apspriešana notiks līdz 28. novembrim. Ar variantiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā “ropazi.lv”, Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, kā arī izdrukātā veidā klientu apkalpošanas centros. Savukārt aptaujā var piedalīties gan elektroniski, gan klātienē. Kā aģentūrai LETA iepriekš bija norādījis Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Haralds Burkovskis no Nacionālās apvienības, abi procesi notiks paralēli. Ropažu novada dome tos izmantos, lai saskaņā ar likumā noteikto līdz gada beigām izstrādātu un piedāvātu savu priekšlikumu Garkalnes novada sadalīšanai. Tas, vai to pieņems Ādažu novada dome, būs nākamā gada jautājums, norādot, ka gala lēmumu par novadu robežām tik un tā pieņems Saeima.