Daugavpilī izveidota vieta trešo valstu pilsoņu atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds paplašinājis Vienas pieturas aģentūras ārzemniekiem darbību, atverot jau trešo reģionālo filiāli Latvijā – Daugavpilī. Šī Vienas pieturas aģentūra nodrošina visu nepieciešamo informatīvo atbalstu trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami, pārceļoties uz dzīvi Latvijā. 

Tagad arī Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī Vienas pieturas aģentūra piedāvā plašu informācijas klāstu atbilstoši trešo valstu pilsoņu vajadzībām Latvijā. Telpās Daugavpilī ikdienā strādās divas darbinieces, informāciju sniedzot latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts tulks. “Tagad aktivitāte ir zema, bet cilvēki zvana, daži nāk jautā, prasa padomus. Ir cilvēki, kuriem mēs jau ilgstoši palīdzam nokārtot dokumentus iesniegšanai uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, bet pārsvarā zvana, vai mēs sniedzam konsultācijas arī e-pastā,” saka Vienas pieturas aģentūras Daugavpilī klientu konsultante Edita Latkovska.

Pagaidām trešo valstu pilsoņi Daugavpilī visvairāk interesējoties par migrācijas jautājumiem un arī valodas mācīšanās iespējām. Šo iespēju Daugavpilī pagaidām ir izmantojuši tikai Ukrainas un Krievijas federācijas pilsoņi. Papildu individuālām konsultācijām šīs vienas pieturas aģentūras nodrošina tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 24 valodās, juridisko palīdzību un tuvākajā laikā plāno ieviest arī psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce: “Šis ir Eiropas Savienības fondu projekts. Ir tāds patvēruma un migrācijas fonds, kas specifiski piešķir finansējumu šādu jautājumu risināšanai. Un tad arī Vienas pieturas aģentūra un viss pakalpojums, gan sociālie darbinieki, gan mentori, gan tulki, gan juridiskās konsultācijas tiek segtas no šiem līdzekļiem. Šobrīd valsts budžeta līdzekļu šeit nav.”

Pirmo reizi 30 gadu laikā pērn pieaudzis Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits. Šo pieagumu veidojusi tieši imigrācija. Tādēļ palīdzēt trešo valstu pilsoņiem ir nepieciešams jau plašākā Latvijas teritorijā. Jāuzsver, ka šie pakalpojumu šobrīd tiek piedāvāti tikai trešo valstu pilsoņiem.  Pūce: “Ja mēs gribētu, ka mums šajā Vienas pieturas aģentūrā būtu pakalpojums ikvienam iebraucējam, tai skaitā Eiropas Savienības pilsoņiem, tad es teiktu, ka šis būtu labs brīdis, kad valstij salīdzinoši nelielus budžeta līdzekļus būtu jāpiešķir, lai varētu paņemt vēl papildu mērķa grupu. Tad mēs varētu apkalpot ikvienu cilvēku, kurš uzsāk dzīvi Latvijā.”

Vienas pieturas aģentūra Latgales filiāles un iesaistīto pušu sadarbības veicināšanai Sabiedrības integrācijas fonds pagājušajā nedēļā rīkoja atvēršanas pasākumu Daugavpilī, kurā pulcējās dažādu nozaru pārstāvji: nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, akadēmiskā sektora pārstāvji. Jāuzsver, ka tieši pašvaldību darbinieki kā pirmie kontaktējas ar trešo valstu pilsoņiem, pēc šī semināra arī viņi būs informēti un varēs šo informāciju arī nodot attiecīgai mērķauditorijai, stāstot par iespējām, kuras ārzemnieki var saņemt Latvijā. Vienas pieturas aģentūras filiāles šobrīd atrodas arī Rīgā, Liepājā un Jelgavā.