Krievijas pensiju kavēšanās nav izraisījusi pieteikumu skaita palielinājumu Rīgas sociālajā dienestā

Krievijas pensiju kavēšanās nav izraisījusi pieteikumu skaita palielinājumu Rīgas sociālajā dienestā, aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domē.

Līdz šim pieteikumu skaits Sociālajā dienestā neesot pieaudzis.

Pašvaldībā skaidro, ka ikvienam Rīgā deklarētam iedzīvotājam ir tiesības vērsties pašvaldībā pēc sociālās palīdzības, kas var tik sniegta, izvērtējot klientu materiālo stāvokli sociālās palīdzības saņemšanai. 

Pašvaldība var piešķirt garantētā minimālās ienākuma un mājokļa pabalstu, vērtējot ienākumus, ņemot vērā nesaņemtās pensijas, ka arī vērtēt situāciju kā krīzes situāciju gadījumos, kad ir šķēršļi pamata sociālās palīdzības saņemšanai, bet klients pensijas nesaņemšanas dēļ ir palicis bez iztikas līdzekļiem un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības.

LETA jau ziņoja, ka Krievijas pensiju izmaksa par šī gada trešo ceturksni kavēsies, jo nav saņemti naudas līdzekļi no Krievijas Federācijas Pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda.

Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrija, pensijas tiek izmaksātas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību.

Krievijas fonds ir informējis VSAA, ka tiek meklēts risinājums, lai Krievija varētu veikt naudas pārskaitījumu pensiju izmaksai. Līdzko minētie līdzekļi tiks saņemti, VSAA nodrošinās to izmaksu.

Gadījumos, ja Krievijas pensiju izmaksas aizkavēšanās to saņēmējiem ir radījusi problēmas apmaksāt neatliekamas ikdienas dzīves vajadzības, Labklājības ministrija aicina vērsties pēc palīdzības savas pašvaldības sociālajos dienestos.

VSAA izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra.

VSAA preses sekretāre Iveta Daine informēja, ka Krievijas pensiju izmaksa tiek veikta pa ceturkšņiem, septembrī ir jāizmaksā pensijas par jūliju, augustu un septembri. Augusta vidū iestāde saņēma informāciju par personām, kurām jāizmaksā pensijas un to apmērus, bet tam nesekoja naudas pārskaitījums.

"Sazinoties ar Krievijas Federācijas Pensiju un sociālās apdrošināšanas fondu un jautājot par līdzekļiem pensiju izmaksai, Krievijas puse informēja, ka veikusi pārskaitījumu, tomēr šī nauda nav nonākusi līdz VSAA. No savas puses lūdzām veikt veikt atkārtotu pārskaitījumu. Saziņa bija arī pagājušajā nedēļā, un mums ir informācija, ka Krievijas puse meklē risinājumu," sacīja Daine.

VSAA dati liecina, ka otrā ceturkšņa Krievijas pensiju izmaksām lielākais saņēmēju īpatsvars bija Rīgā - 48%, taču vēl 13% ir Daugavpilī un 9% - Liepājā.

Krievijas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Oļegs Zikovs, kurš tika izsaukts uz Ārlietu ministriju (ĀM) paskaidrojumu sniegšanai par pensiju izmaksu kavēšanu savas valsts pilsoņiem Latvijā, apsolījis rast drīzu risinājumu pensiju pārskaitījumiem.


Foto: Freepik; ilustratīvs