Pārskrējiens 20. gadsimtam. Tukuma muzejā pirmo reizi apskatāmi grafikas darbi

Tukuma mākslas muzejā pirmo reizi izveidota grafikas darbu pastāvīgā ekspozīcija. Tajā aplūkojami 53 no muzeja krājumā esošajiem 350 grafikas darbiem. Izveidot šādu ekspozīciju izdevies, jo muzejs dāvinājumā saņēmis īpašo pretatspīduma stiklu.

Jaunajā Tukuma muzeja mākslas krājumu ekspozīcijā šoreiz apskatāmi vairāk nekā 53 septiņu autoru grafikas darbi. Īpaši nozīmīgs ir Jēkaba Kazāka 1919. gadā tapušais darbs “Mets gleznai”, kas uzskatāms par pirmo mākslas darbu, kurā atainots sarkanbaltsarkanais karogs. Darbu no iznīcināšanas 1953. gadā esot izglābis mākslinieks un muzeja direktors Leonīds Āriņš.

Tā gan esot tikai maza daļiņa no 350 grafikas darbu lielās kolekcijas, un to varot saukt par tādu kā pārskrējienu 20. gadsimtam. Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola: “Ir daudz vēl izceļamu pērļu, izstādāmas un arī pētāmas, tāpēc mēs ļoti ceram, ka arī mākslas zinātniekus ieinteresēs šī jaunā ekspozīcija.”

Vienīgā ārpus Rīgas esošā mākslas muzeja izstādēs skatītājiem gan 20. gadsimtā, gan šajā lielākoties bija iespēja apskatīt darbus tikai no glezniecības kolekcijas.

Tukuma muzeja direktors (1983-1988) Juris Celmiņš: “Jāsaka, ka grafiku mēs ne sevišķi bieži izstādījām. Mums vairāk bija uz eļlas gleznām, uz akvareļiem orientēta mākslas izstāžu darbība. Varbūt savā laikā mazāku vērību pievērsa arī Leonīdam Āriņam, jo viņam arī ir ļoti daudz grafikas zīmējumu.”

Kādreiz grafikas darbiem maz vērības pievērsts telpu šaurības dēļ, jo gadā bijušas tikai 12 istādes, starp kurām arī obligātās nodevas tā laika ideoloģijai. Celmiņš: “Mums bieži pārmeta, ka muzejs ir vairāk orientēts uz mākslu, nevis pievēršas vadpētniecībai un tā laika ideoloģiskajām prasībām.”

Mūsdienās grafika izstādīta ļoti reti. Lai to labi varētu apskatīt, nepieciešams īpašs anti-reflektīvs jeb pretatspīduma stikls, ko muzejs saņēmis dāvinājumā no uzņēmuma “Groglass”. Tukuma muzeja direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Šmitenbergs: “Tas ir īpaši plāns, 1,5-2 mm. Nāca virsū vēl plēve, bija diezgan grūti izgriezt.”

 Visi darbi esot arī pārrāmēti. Jaunā ekspozīcija būšot apskatāma vismaz gadu, bet sagatavoti izstādīšanai esot vēl vairāk nekā 20 grafikas darbi, kurus aplūkot varēšot nākamajās izstādēs.