Robežsardze atklāj tulku Latvijā, kurš nelikumīgi palīdzējis šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu

Pirms īsa brīža robežsardze ReTV Ziņu dienestu informēja, ka sākts kriminālprocess pret kādu tulku, kurš sniedzis tulka pakalpojumus robežsardzei, bet paralēli, kā izrādās, nelikumīgi palīdzējis šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu.

Kā norāda robežsardze, šis tulks pāri Latvijas robežai palīdzējis nokļūt vairākām cilvēku grupām. Viss tika atklāts brīdī, kad robežsardze pārbaudīja četru irākiešu identitāti, atklāja, ka viņi robežu šķērsojuši nelegāli. Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka šis tulks, pret kuru sākts kriminālprocess, tulkojumu laikā, komunicējot ar irākiešiem, iesaistījās, citāts - “transnacionālas organizētās noziedzīgās grupas veiktajās noziedzīgajās darbībās, kas nodrošina Irākas pilsoņiem iespēju nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu.”

Valsts robežsardzes amatpersonas sadarbībā ar Valsts drošības dienesta amatpersonām konstatēja iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar nelegālo migrāciju. Šā gada augusta sākumā Valsts robežsardzes amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pret kādu tulku, kurš nodrošināja ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā nelikumīgi Baltkrievijas-Latvijas robežu šķērsojušas personu grupas.

Piektdien, 6. augustā, Valsts robežsardzes amatpersonas, veicot ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu pārbaudi, konstatēja četrus Irākas pilsoņus, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu, savukārt izmeklēšanas laikā robežsargi noskaidroja, ka šos robežpārkāpējus ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā nodrošināja persona, kura iepriekš vairākkārtēji sniegusi tulka pakalpojumus Valsts robežsardzes lietvedībā esošajos kriminālprocesos, kuru ietvaros izmeklēti ar nelegālo migrāciju saistīti noziedzīgi nodarījumi.

Tāpat izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šī persona ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā nodrošināja vēl deviņus Irākas pilsoņus, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši robežu šī gada jūnijā.

Tulkojumu laikā, komunicējot ar noziedzīgajās darbībās iesaistītajām personām, tulks tika iesaistīts transnacionālas organizētās noziedzīgās grupas veiktajās noziedzīgajās darbībās, kas nodrošina Irākas pilsoņiem iespēju nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas– Latvijas robežu. 

Minētajā kriminālprocesā uz šo brīdi personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, procesuālais statuss piemērots četrām personām.


Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija