Vadlīnijas paredz 16 pašvaldības policistus, vietvarām trūkst līdzekļu

No nākamā gada 1. janvāra visās Latvijas pašvaldībās ir jābūt pašvaldības policijai. Šobrīd tādas nav septiņās pašvaldībās, tostarp Līvānu novadā. Vadlīnijas paredz, ka pašvaldības policijai jādarbojas 24/7 režīmā ar vismaz 16 darbiniekiem, bet Līvānu novadā uzsver, ka vietvarai nav tādu līdzekļu, lai prasības izpildītu.

Līvānu novada pašvaldībā šobrīd par sabiedrisko kārtību rūpējas viens kārtībnieks. Vietvara būtu gatava veidot pašvaldības policiju ar diviem vai trim policistiem, bet nodrošināt pašvaldības policiju ar 16 darbiniekiem tā nespētu. Vietvarai nav tādu līdzekļu, lai organizētu pašvaldības policijas darbu 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, uzsver Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. “Mēs esam aprēķinājuši, cik tas izmaksā. Ja uzliks algu vidējo kā pašvaldībā, tam jābūt ap 1000 eiro, vismaz 900 līdz 1000 eiro uz rokas, plus sociālais, pārējie nodokļi, kas ir jāsamaksā, plus vēl transports, plus dežūrām jābūt, plus pārējais... 200 tūkstoši noteikti. Es nerunāju vēl par atskurbtuvi, vēl tās prasības arī. Ar visu medicīnisko uzraudzību, dežūru, arī telpu uzturēšanu un pārējo apkopi bez 100 tūkstošiem noteikti neies cauri. Šobrīd tas nav izpildāms.”

Iekšlietu ministrijā norāda, ka pašvaldībai jātiek galā pašas spēkiem. Tās vietvaras, kurām trūkst finansējuma, var apvienoties un veidot uz vairākiem novadiem vienu pašvaldības policiju, bet valsts atbalsts pašvaldības policijas izveidei nav paredzēts, uzsvērts ministrijas rakstiski sniegtajā atbildē. “Likuma “Par policiju” 37.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības policija tiek finansēta un tās materiāltehniskā apgāde tiek veikta no attiecīgās pašvaldības līdzekļiem. Ievērojot minēto, vienīgais pašvaldības policijas finansējuma avots šobrīd var būt pašvaldības budžets.”

Iekšlietu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās ir vēl vairākas neskaidrības, par kurām Līvānu novada pašvaldība informē ministrijai adresētā vēstulē. Ņemot vērā, ka visu vadlīnijās rakstīto būtu neiespējami nodrošināt no nākamā gada 1. janvāra, vietvara lūdz iespēju noteikt pārejas periodu – piecus gadus prasību izpildei. Tomēr ministrija šādu iespēju neparedz. Iekšlietu ministrija: “Iekšlietu ministrija neplāno iniciēt attiecīgus grozījumus Pašvaldību likumā, lai noteiktu ilgāku pārejas periodu.”

Lai gan ministrija nepiekrīt pārejas periodam, tā uzsver, ka vadlīnijas ir “dzīvs” dokuments, kuru nepieciešamības gadījumā var koriģēt un papildināt. Līvānu novada pašvaldība pauž cerību, ka izdosies panākt vietvarai labvēlīgākus nosacījumus pašvaldības policijas izveidei.