Vairākās mācību iestādēs šķiro bioloģiskos atkritumus

Bioloģisko atkritumu šķirošana būs obligāta no nākamā gada, bet vairākās mācību iestādēs tā jau ir ierasta. Dārza atkritumi nonāk komposta kastēs, bet pārtikas atkritumus paņemot zemnieki. Turklāt – nomainot ēdiena izdales principus, būtiski samazinoties arī pārtikas atkritumu apjoms.

Dobeles Valsts ģimnāzijā tuvojas pirmais pusdienu starpbrīdis. Siltajā vitrīnā jau kārdinoši smaržo ēdiens. Ko likt uz sava šķīvja, katrs skolēns šeit pats var izvēlēties pats.

Kā novēroja ReTV un kā apstiprināja arī mācību iestādes direktore, pārtikas atlikumu spainī dienā nonākot 5-10 litru ēdiena palieku, par kuru utilizēšanu atbild ēdinātājs. “Bērzīte” īpašniece Inga Kigitoviča: “Mums ir noslēgts līgums ar zemnieku saimniecību, tos savāc cūciņām, vistiņām.”

Bioloģisko atkritumu šķirošanu dobelniekiem eksperimentālā kārtā piedāvā jau vairākus gadus, tomēr, kā skaidro uzņēmuma pārstāve, interesi par pārtikas atkritumu nodošanu līdz šim neesot izrādījuši ne iedzīvotāji, ne uzņēmumi vai iestādes. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” Sanitārās nozares vadītāja Aļona Isajeva: “Atļaujā mums ir tāds punktiņš, ka drīkstam apsaimniekot pārtikas atkritumus, bet interese nav izrādīta. Tagad ir interese no daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāja. Pārrunas par konteineru uzstādīšanu, lai būtu cilvēkiem pieejami, bet pagaidām tās ir tikai pārrunas.”

Valsts ģimnāzija gan šobrīd arī domājot par bioloģiskā konteinera ieviešanu, bet tas gan vairāk būšot mācību nolūkā. Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže: “Mēs laikam bijām paši pirmie, vismaz starp pilsētas skolām, kas palūdza komunālajam uzņēmumam iespēju šķirot atkritumus dalītajos konteineros. Mums bija laukums, kur to uzstādīt, tā mēs iemācījāmies atdalīt papīru no citiem atkritumiem. Šobrīd pamācīsimies atdalīt, piemēram, ābolu serdes un varbūt vēl kādus citus pārpalikumus, kas skolēniem rokās rodas.”

Jelgavā brūnie konteineri būšot pieejami no nākamā gada, bet vairākās mācību iestādes bioloģisko atkritumu šķirošana jau sen ir ierasta. Pirmskolas izglītības iestādē “Zīļuks” dārza atkritumiem izveidota komposta kaste, bet pārtikas atkritumi tiekot atdoti zemnieku saimniecībai. To, ka pārtikas atkritumu daudzums jāsamazina, “Zīļukā” sapratuši jau pirms pieciem gadiem, darbojoties ekoskolas projektā. PII “Zīļuks” vadītājas vietniece Ludmila Kudreņicka: “Bērniem ieviesām pašapkalpošanās prasmes, kur viņi paši sev uz šķīvja sāka likt ēdienu. Skolotāja un skolotāja palīgs vien sekoja līdz, lai katrs bērns uzliek ēdienu, tad bērniem ir iespēja kulinārijas centros darboties.”

PII “Zīļuks” vadītāja Inga Luca: Protams, no šī projekta mēs ļoti daudz iemācījāmies, bet, laikam ejot, mums mainās gan izglītojamie, gan izglītojamo vecāki, līdz ar to šīs zināšanas ir ik pa laikam jāatgādina.”

Šogad “Zīļuks” atkal iesaistījies projektā par pārtikas atkritumu samazināšanu, nospraudis jaunu mērķi – nedēļas laikā saražot ne vairāk kā 100 litrus pārtikas atkritumu, kas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā pašreiz.