Ventas tīrīšana dolomīta dēļ ir sarežģīta

Venta ir viena no Latvijas lašupēm, kurā situācija ar lašveidīgo zivju nārstošanas iespējām ir viskritiskākā. Upes aizaugšanas dēļ būtiski samazinājušās straujteces, kas ir nārstam vispiemērotākās. Lai tās atjaunotu, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzsākusi vērienīgu projektu. Līdz pat septembra vidum Kuldīgai cauri plūstošā 2,6 kilometru garā upes posmā tiks veikta tīrīšana. Speciālisti atzīst – uzdevums ir sarežģīts. 

Pirms sākt Ventas tīrīšanu, upē jāiestiepj bonas, kuras aizturēs tās pa straumi uz leju plūstošās zāles, kuras tiks izrautas ar zirnekļa tipa ekskavatoru virs Ventas rumbas, pēc tam ar lielāku tehniku izceltas pagaidu krautuvē uz aptuveni trim nedēļām, lai krastā nokļuvušie ūdens bezmugurkaulnieki spētu atgriezties upē. Uzņēmums “Piekrastei.lv” ir ar lielu pieredzi dažādu ūdens tilpju tīrīšanā, bet atzīst, ka šis uzdevums ir liels izaicinājums. “Specifiskais Ventā ir tas, ka pamatā ir dolomīts, ir dolomīta ieslēguma bedres, kurās augi ir vairāk koncentrējušies. No bedrēm būs ļoti problemātiski dabūt ārā augu. Šajā gadījumā mēs mēģināsim dažādas metodes. Mēģināsim vislabāko metodi saprast uz vietas, darot darbu,” saka SIA “Piekrastei.lv” valdes loceklis Māris Ozarskis.

Venta ir viena no Latvijas upēm, kas ir lašveidīgo zivju nārsta vieta, jo tai ir atbilstošas straujteces un oļaina grunts, īpaši dabas liegumā esošā aptuveni 2,6 kilometru garā posmā uz leju no Ventas rumbas. Tomēr šobrīd redzams, ka vairāk nekā divas trešdaļas upes ir aizaugusi, straujteces saglabājušās fragmentārās platībās. Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone: “Vairāku projektu ietvaros jau tika tīrīti Ventas upes posmi, tieši straujteču posmi starp Ventas rumbu un tiltu. Irdināti straujteces pamati, arī saknes ņemtas ārā, bijušas vairākas talkas, kur pļautas tās ūdenszāles.”

Tomēr upes aizaugšanu tas apturēja vien uz īsu brīdi. Galvenais cēlonis šādam procesam ne tikai Ventā ir lauksaimniecībā izmantotie līdzekļi, kas nokļūst upēs. Šobrīd pie Ventas tīrīšanas klāt ķērusies DAP ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Projekts paredz apjomīgus darbus veikt visā Latvijā, lai atjaunotu ap 40 dažādu biotopu veidu vairāk nekā 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kopējais projekta apjoms ir ap 1700 hektāru. Ventas tīrīšana ir viens no projekta posmiem. DAP pārstāve Inga Hoņavko: “Paredzēts atjaunot upju straujteču biotopu. Biotops ir ļoti rets Latvijā, lielākas platības ir sastopamas Gaujas nacionālajā parkā, kur ir mazās, straujās upītes, bet šādas lielas upes, kur sastopamas straujteces, tiešām ir ļoti reti. “

Tīrīšanas darbi Ventā notiks secīgi pa kārtām līdz septembra vidum. Iedzīvotājiem un Kuldīgas viesiem jārēķinās, ka drošības dēļ būs ierobežojumi peldēties. Šobrīd ir liegts doties pāri Ventas rumbai, lai izravētie un pa straumi plūstošie ūdenszāļu blāķi neiegrūstu cilvēkus upē.