Augstas pievienotās vērtības kokapstrādes produktu ražošana Vidzemē

Lai piesaistītu investīcijas un attīstītu mazo un vidējo uzņēmumu potenciālu, plānošanas reģionu projektu komandas un uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti ir kopīgi strādājuši pie sadarbības veicināšanas starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm. Pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020 īstenots projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos”. No četrām projekta prioritārajām nozarēm - pārtikas ražošana, lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms - Vidzemes plānošanas reģions izvirzīja trīs, kas tieši saistītas ar reģiona viedo specializāciju - kokapstrādi, tūrismu un lauksaimniecības uzņēmējdarbību. Par katru no šīm nozarēm izveidoti stāsti video formātā, lai veicinātu atbalsta un investīciju piesaisti, kā arī uzsvērtu nozaru pašreizējo situāciju un potenciālu Vidzemē.

Vidzemes augstskolas Jaunās būvniecības skolas un SIA “NOMAD Architects” pārstāve Marija Katrīna Dambe atzīst, ka Vidzemē ir pietiekami piesātināts augstas pievienotās vērtības kokapstrādes produktu piedāvājums. “Ja skatāmies detalizētāk, redzam, ka daļa no šiem produktiem ir konkurētspējīgi, jo tie ir lētāki nekā šajās ārvalstīs uz vietas ražotie produkti. Tāpēc svarīgi saprast, kādas ir arī citas konkurētspējīgas vērtības šajā nozarē. Kas nebūtu tikai izmaksas, bet, skatoties ilgtermiņā, ar koka būvniecību, ar daudzstāvu ēku koka būvniecību ar augstas klases ražotiem elementiem, moduļiem, paneļiem.”

Vairāk nekā 20 gadus kokapstrādes nozarē strādā uzņēmums “PAVASARS, kas specializējies augstas kvalitātes koka paneļu māju, arī koka un koka-alumīnija logu un durvju ražošanā. Uzņēmuma dibinātājs Inguss Pavasars uzsver, ka šajā nozarē šobrīd var izdzīvot tikai tie, kas ražo augstas pievienotās vērtības produktus, kas ir konkurētspējīgi ne tikai pašmāju, bet arī Eiropas tirgū. “To mēs arī darām. Ražojam logus, mājas. Ar mājām ir kritums, bet meklējam jaunus tirgus Eiropā. Līdz ar mūsdienu tehnoloģijām, uzņēmuma atrašanās vieta nav būtiska. Svarīgākais ir, kā tu sadarbojies ar pašvaldību, ar cilvēkiem, un kur tu atrodies un ko dari. Mēs atrodamies Raunā un šobrīd ar pašvaldību sadarbība ir laba, tikai pietrūkst dažu lietu infrastruktūrā.”

Marija Katrīna Dambe norāda, ka Vidzemē ir daudz kokapstrādes uzņēmumu, un varētu šķist, ka šajā jomā ir ļoti augsta konkurence. Vienlaikus viņa aicina uz šo jautājumu skatīties plašāk. “Tas nozīmē, ka ir iespēja arī daudz vieglāk veidot dažādas sadarbības. Vienam uzņēmumam iepirkt cita, netālu esoša uzņēmuma produkciju, lai izmantotu tālāk savos produktos. Apvienoties dažādos lielākos pasūtījumos un iet pāri savai, vietējā uzņēmuma kapacitātei.” Uzņēmējs I. Pavasars arī uzsver Lauku atbalsta dienesta un finanšu institūcijas “Altum” atbalstu. “Tas ir palīdzējis mums šo visu uzbūvēt, varējām sākt eksportu un tagad varam to turpināt jau uz citām valstīm,” gandarīts uzņēmējs.Plašāka informācija sadarbībai www.vidzeme.lv vai https://invest.vidzeme.lv/