Līvānu novada pašvaldības policijā strādās trīs darbinieki

No šā gada 1. janvāra visās Latvijas pašvaldībās ir jābūt pašvaldības policijai. Līvānu novadā līdz šim tādas nebija, bet tagad vietvara ir spērusi pirmos soļus jaunās iestādes izveidē. Paredzēts, ka policijā sākotnēji būs trīs darbinieki, bet tiek apsvērta iespēja arī slēgt sadarbības līgumu ar kādu no blakus novados esošajām pašvaldības policijām.

Līvānu novada pašvaldība turpina pašvaldības policijas izveides procesu. Jau ir apstiprināts Līvānu novada pašvaldības policijas nolikums, kā arī izsludināts konkurss uz pašvaldības policijas priekšnieka amatu.

Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš: “Līvānu novada pašvaldība, izpildot normatīvo aktu prasības par pašvaldības policijas izveidi, ir izveidojusi un reģistrējusi iestādi “Līvānu novada pašvaldības policija”. 2023. gada pašvaldības gada noslēguma sēdē tika apstiprināts pašvaldības policijas priekšnieka amata konkursa nolikums. Pašlaik ir ielikts paziņojums par šo vakanci.”

Pašvaldības policijas priekšnieka amatalga saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir intervālā no 1350 līdz 2842 eiro. Pārbaudes laikā, kas noteikts – trīs mēneši, Līvānu novada pašvaldības policijas priekšnieka alga noteikta 90 procentu apmērā no amatam noteiktās minimālās mēnešalgas. Pretendentu pieteikumi tiek gaidīti līdz 19. janvārim. Džeriņš: “Tad notiks izvērtēšana. Ja būs piemēroti kandidāti, tad attiecīgi tiks pieņemts pašvaldības lēmums, jo iestādes vadītāju apstiprina ar domes deputātu lēmumu. Tad būs saskaņošana ar Iekšlietu ministriju, tad šis iestādes vadītājs turpinās pašvaldības policijas štatu veidošanas procesu.”

Iestāde atradīsies pašvaldībai piederošā ēkā – Domes ielā 3 –, kur jau šobrīd strādā pašvaldības kārtībnieks. Pašvaldības policijā būs trīs darbinieki: priekšnieks, vecākais inspektors un kārtībnieks. Džeriņš: “Tad, kad būs pašvaldības policijas priekšnieks, tad arī, izejot no viņa redzējuma, mēs droši vien pārcelsim esošo kārtībnieku uz pašvaldības policiju, ja viņš izteiks vēlmi darba līguma grozījumiem.”

Ar trīs darbiniekiem nepietiek, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbu nepārtrauktā diennakts režīmā, tādēļ sākotnēji iestāde strādās pēc nepieciešamības. Laika gaitā vietvara vērtēs, vai papildināt darbinieku skaitu, vai slēgt sadarbības līgumu ar kādu no blakus novados esošajām pašvaldības policijām, kur ir lielāki resursi. Paredzēta arī specializētā automašīna, līdzīgi kā tas ir citās pašvaldības policijās. Džeriņš:“Mums ir noslēdzies iepirkums, pagaidām vēl lēmumi nav pieņemti, bet tajā bija paredzēta arī policijas autotransporta vienība.”

Līvānu novada pašvaldības policija uzraudzīs sabiedrisko kārtību, kontrolēs, vai tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, sadarbosies ar Valsts policiju un veicinās drošību Līvānu novadā.