Noslēgusies dzērveņu lasīšana Teiču dabas rezervātā

Sācies dzērveņu lasīšanas laiks un ogotāji dodas uz purviem, bet ne visur tās drīkst lasīt jekurā vietā un laikā. Īpaša sistēma jau aptuveni 20 gadus tiek īstenota Teiču dabas rezervātā, kur ogotājus stingri kontrolē rezervāta likums un inspektori. Ir tikai dažas dienas, kad Teiču purvā atļauts lasīt dzērvenes un aizvadītajās brīvdienās tika izsniegtas pēdējās atļaujas šajā gadā.

Teiču dabas rezervāta likums paredz, ka regulējamā režīma zonās, teritorijā esošo pašvaldību iedzīvotāji drīkst lasīt dzērvenes, bet tikai tad, kad saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Šogad izsniegtas vairāk kā 1000 šādas atļaujas, ogu lasīšanai nosakot četrus datumus septembrī.

Dagnis Vasiļevskis, Dabas aizsardzības pārvaldes kontroles un uzraudzības sektora vadītājs: „Diemžēl bieži gadās, ka cilvēki ārpus šīm atļaujas dienām iet. Cilvēki brauc no Jēkabpils, viņiem apkārt ir četrpadsmit purvi, no Madonas puses, tur arī diez gan daudz purvi, Lubānai daudz. Tas tomēr ir koncentrēts priekš šiem iedzīvotājiem, nevis pārējiem. Ir gadījies, ka pārkāpēji ir gan no Ventspils, gan Pļaviņām, gan no Jēkabpils diez gan bieži, bet viņiem tiek izskaidrots, ka šis ir priekš vietējiem iedzīvotājiem, kas blakus dzīvo purvam.”

Teiču purvā dzērvenes atļauts lasīt ne vien tikai dažas dienas, bet ir jāievēro arī citi noteikumi. Ir saudzīgi jāizturas pret zemssedzi, pēc iespējas mazāk to izbradājot. Aizliegts arī izmantot palīgierīces, vākt sēnes vai citas ogas.

Tā kā daudzi purvi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, pirms došanās pēc dabas veltēm, inspektori aicina noskaidrot, kādi noteikumi ir spēkā konkrētajā vietā un vai vispār tajā atļauta ogu lasīšana. To iespējams uzzināt dabas datu sistēmā „Ozols”.