Vai viens pārvaldnieks var rūpēties par pieciem pagastiem?

Vai viens pārvaldnieks var gana efektīvi vadīt saimniecisko dzīvi viena novada piecos pagastos? Šādu savā ziņā eksperimentu pašlaik veic Valkas novada pašvaldība. Kādi tam būs rezultāti, vērtēs pēc pāris mēnešiem. Vietvaras mērķis esot izveidot mazu un efektīvu pašvaldību, taču pārvaldniekam bažas vai šādi strādājot iespējams domāt par attīstību. 

Rūpes par pieciem Valkas novada pagastiem uz laiku ir uzticētas Pēterim Pētersonam. Viņu satiekam Ērģemē, taču sarunai laika ir maz, jo nemitīgi zvana telefons. 

Pēc īsa brīža Pēteris jau ir automašīnā, jo kāds lauku ceļa posms esot applūdis. Jāsteidz apsekot, kāda tur ir situācija. 

Pēteris Pētersons līdz šim bija Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldnieks, bet darbs pašvaldībā viņam nav svešs jau 11 gadus. Līdzšinējie Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldnieki dažādu apstākļu dēļ darba attiecības pārtraukuši. “Katru rītu pirms septiņiem darbu sāk septiņi autobusi, lai aizvestu bērnus. Ir vairāk nekā desmit siltummezgli, katlumājas, ir septiņas ūdens sagatavošanas stacijas, kur jārūpējās par to, lai tie būtu tehniskā stāvoklī, arī divas attīrīšanas iekārtas, protams, kapsētas, visas publiskās teritorijas, par visu šo saimniecisko dzīvi tiešā veidā bija atbildīgi pieci pagastu pārvalžu vadītāji, pēc tam trīs vadītāji, tagad es esmu tādā eksperimenta variantā palicis viens.”

Valkas novada domes priekšsēdētāja Gita Avote ReTV stāsta, ka sākotnēji deputātu vairākums uzskatījis, ka pieciem pagastiem nepieciešami divi pārvaldnieki. Esot noticis pat konkurss par Vijciema, Zvārtavas un Valkas pagastu pārvaldes vadītāja vietu, taču kandidāts deputātus neesot pārliecinājis, tāpēc vismaz pagaidām darbs visos piecos pagastos uzticēts Pēterim Pētersonam. Avote: “Pēc pāris mēnešiem sapratīsim, vai viens cilvēks var ar to tikt galā, vai nē, tad jau būs nākamie lēmumi. Mūsu sākotnējais mērķis bija izveidot mazu un efektīvu pašvaldību, pie tā arī strādājam soli pa solim. Šogad esam funkciju auditoru noalgojuši, kas palīdzēs mums izstrādāt un ieteikt, kur vēl ko varam otimizēt, mazināt.”

Avote norāda, ka pagastu pārvaldnieka galvenie pienākumi esot organizēt saimnieciskos darbus, īstenot nelielus projektus, būt kā saziņas tiltam starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Viņasprāt, ja visos pagastos ir viens pārvaldnieks, tad teritoriju attīstība notiks līdzvērtīgi. “Tagad jau zināms, ka viens ir jaudīgāk attīstījies, vairāk iekopts, cits vairāk novārtā atstāts. Tas ir mūsu redzējums.”

Tikmēr Pēteris Pētersons jau devies pie metinātāja Ērģemes pagastā, kurš, gatavojoties vasaras sezonai, remontē zāles pļāvēju, kā arī veido vides objektu 4. maija svētkiem. “Tā būs tāda piramīda, kur būs izvietoti karogi. No veciem atgriezumiem, kas ir saimniecībā, vecām gultām, trubām, veidojam tādu vides objektu.”

Lai gan darba spara Pētersonam netrūkst, viņš atzīst, ka pārvaldāmā teritorija ir ļoti plaša un atbildība liela. Kaut vai matemātiski parēķinot mēnesī katram pagastam viņš var veltīt vien divas, trīs dienas, jo vēl jau arī darbs ar dokumentiem un citi birokrātiski jautājumi. “Es nevaru būt klātesošs visās situācijās, visās epizodēs, katru tehnikas vienību un katru darbinieku pārvaldīt. To tikai redzēs ilgtermiņā, vai būs arī kādas attīstības lietas, vai mēs skriesim un dzēsīsim kādus sava veida ugunsgrēkus, mēģināsim novērst kādas problēmsituācijas.”

Gala lēmumu, kā visefektīvāk pārvaldīt visus piecus Valkas novada pagastus, domes deputāti varētu pieņemt vasaras otrajā pusē.