Ilgtspējīga lauksaimniecība Vidzemē

Lai piesaistītu investīcijas un attīstītu mazo un vidējo uzņēmumu potenciālu, plānošanas reģionu projektu komandas un uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti ir kopīgi strādājuši pie sadarbības veicināšanas starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm. Pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020 īstenots projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos”. No četrām projekta prioritārajām nozarēm - pārtikas ražošana, lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms - Vidzemes plānošanas reģions izvirzīja trīs, kas tieši saistītas ar reģiona viedo specializāciju - kokapstrādi, tūrismu un lauksaimniecības uzņēmējdarbību. Par katru no šīm nozarēm izveidoti stāsti video formātā, lai veicinātu atbalsta un investīciju piesaisti, kā arī uzsvērtu nozaru pašreizējo situāciju un potenciālu Vidzemē.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras biroja vadītāja Daiga Siliņa atzīst, ka viena no šī brīža aktualitātēm ir investīciju programmas, kas dod iespēju piesaistīt līdzekļus no Eiropas fondiem tieši mazajiem lauku uzņēmumiem. “Pēdējo gadu laikā ir pierādījies, ka iespēja dzīvot laukos ir tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Krīze, kas ir pārvarēta, parādīja, ka attālinātais darbs aicināja uz laukiem ļoti daudz cilvēku.”

Vidzeme ar savu klimatu, augsnēm un reljefu ir ļoti labs reģions tieši piena lopkopībai - tā atzīst zemnieku saimniecības “Zilūži” īpašnieks Valts Grasbergs. “Zilūži” ir ģimenes uzņēmums, kas darbojas jau otrajā paaudzē, ražojot maksimāli dabīgus piena produktus. “Mums pienāks tāds krīzes moments, kad Latvija būs tik ļoti urbanizējusies, ka sāks domāt, ko darīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi pašlaik veicināt uzņēmējdarbību laukos. Šis ir lielisks laiks, lai sāktu vairāk skatīties uz dotajām iespējām. Kopībā ir spēks! Tāpēc ir svarīgi strādāt komandās. Strādāt latvietim ar latvieti, kooperēties, jo tad, kad visiem ir labi, kooperatīvi būs tie, kas būs vidējā cenu līmenī, kas spēs maksāt šo cenu.”

D. Siliņa uzsver iespējas, ko šobrīd var izmantot laukos dzīvojošie. “Runājot par mazās lauku uzņēmējdarbības attīstību, jāsaka, ka noteikti ir iespēja šobrīd izmantot finanšu instrumentus, kurus mums piešķir Lauku attīstības plāna programmas ietvaros un izsludina Lauku atbalsta dienests. Tās ir uzņēmējdarbību atbalstošās programmas jaunajiem lauksaimniekiem un arī mazajiem lauku uzņēmējiem.” Līdz ar to radīta iespēja palikt laukos arī tiem, kas vēlas turpināt strādāt attālināti, un uzsākt vēl kādu uzņēmējdarbību, lai gūtu ģimenei papildus ienākumus. Tam piekrīt arī V. Grasbergs. “Noteikti iesaku ķerties pie šādiem rīkiem, un meklēt iespējas, lai realizētu savas idejas, savas uzņēmējdarbības vīzijas!”Plašāka informācija sadarbībai www.vidzeme.lv vai https://invest.vidzeme.lv/