Mežazvēri nelasa brīdinājuma zīmes. “Ādažu ūdens” dūņās iekritusi stirna

Uzņēmumā “Ādažu ūdens” šovasar notiek rekonstrukcijas darbi, bet tikmēr izlietotās dūņas tiek izlietas nenožogotā teritorijā. Tas satraucis iedzīvotājus, jo pirms dažām dienām dūņās jau iekritusi stirna.

Netālu no pašvaldības uzņēmuma “Ādažu ūdens” atrodas privātam uzņēmumam piederoša kādreizējā karjera, ar kuru “Ādažu ūdenim” noslēgts līgums par dūņu izvešanu. “Ir izveidojusies šāda situācija. Godīgi sakot, tas ir īslaicīgi. Staigātājiem ir uzliktas zīmes, ka tā ir privātā teritorija, kurā nedrīkst ieiet,” saka Jānis Neilands, SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors.

Par to, ka karjerā nevajadzētu atrasties nepiederošām personām, liecina barjera pie iebrauktuves un uzliktā zīme. Jāpiebilst, ka šī vieta atrodas līdzās oficiālajam gājēju un veloceliņam uz dambja, bet, tā kā teritorija nav norobežota ar žogu, kā ReTV norāda vietējie iedzīvotāji, staigātāju tur netrūkstot. Tas esot bīstami.

Izliktās zīmes nelasa arī meža zvēri. Pirms pavisam neilga laika jau bijis gadījums, kad dūņās iekritusi stirna, ko pamanījis kāds skolas vecuma bērns. Pēc šī negadījuma dūņas vismaz daļēji apbērtas ar smiltīm un apvilkta brīdinošā lenta.

“Ādažu ūdens” tehniskais direktors skaidro, ka dūņas parasti tiekot kompostētas uzņēmuma teritorijā, bet tagad tas neesot iespējams, jo teritorijā notiek būvdarbi. SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors Jānis Neilands: “Novietojam pašreiz tur, tāpēc, ka kompostēšana pašreiz nav iespējama. Kompostēšanas lauks atrodas tieši blakām blokam, kas tiek būvēts, pa kompostēšanas lauku būvniecības tehnika, pamatā ceļamkrāni braukā. Tas ir saistīts ar to, lai mēs paspētu ātrāk un lētāk šos montāžas darbus veikt.”

Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija esot jāpabeidz līdz septembrim, bet dūņas, visticamāk, vairs uz karjeru netikšot vestas. Tomēr, kā atzīst uzņēmumā, iedzīvotāju un uzņēmumu skaitam Ādažos palielinoties, palielinās arī kompostējamo dūņu apjoms, bet gatavo kompostu, kas varētu būt aizstājējs minerālmēsliem, realizēt esot visai grūti, jo Ādažu novadā lauksaimniecība nav attīstīta, bet vest uz citiem novadiem zemniekiem esot pārāk dārgi. Risinājums varētu būt pārstrādes rūpnīcas, kas paredzētas arī valsts plānā. Tomēr pagaidām to virzība arī esot apstājusies.

 


#SIF_NVZ2022